Marketing PMC VN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Marketing PMC VN by Mind Map: Marketing PMC VN

1. Fanpage

1.1. Tăng follow

1.1.1. Kế hoạch công việc:

1.1.1.1. Chia sẻ tài liệu hay - email

1.1.1.2. Thông tin khóa học

1.1.1.3. Nội dung liên quan QTSX ,case study HV

1.1.1.3.1. video hay về sx, robot

1.1.1.3.2. Câu chuyện Sx -Toyota...

1.1.1.4. Chạy quảng cáo

1.2. Tăng post

1.3. KPI - 2 post/day - 1post từ web -10K follow

2. Website

2.1. thay đổi giao diện website

2.2. Làm nội dung thường xuyên- tin tức

2.3. Phủ kín nội dung cứng

2.4. SEO

2.4.1. Quy chuẩn 1 bài post

2.4.1.1. Tiêu đề

2.4.1.2. Hình ảnh- tên hình ảnh

2.4.1.3. mô tả ảnh

2.4.1.4. Gắn tag

2.4.2. Nội dung trùng lặp

2.4.3. Liên kết nội bộ

2.4.4. Google Analystic

3. Group cho Học viên

3.1. Tăng gắn kết &tương tác

3.2. Trao đổi & chia sẻ kinh nghiệm

4. Tăng cường quan hệ KH cũ

4.1. Hoàn tất thủ tục hồ sơ

4.2. Telesale chăm sóc

4.3. Chương trình ưu đãi

5. Email mkt

5.1. lisst email