KOOL

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KOOL by Mind Map: KOOL

1. koolipingid

2. Lugema

2.1. New node

3. Õppima

4. Laulma

5. Klassiruum

6. Arvutiklass

7. Sõbrad

8. Kirjutama

9. Joonistama

10. Hüpama

11. Klassitöö

12. Mängima

13. Matematika

14. Venekell

15. Eestikell

16. Inglisekell

17. Vihikud

18. Aula

19. Joksema

20. Raakima

21. Loodusopitus

22. Kehaline kasvatus