KOOL

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KOOL by Mind Map: KOOL

1. Lugema

1.1. New node

2. Õppima

3. Laulma

4. Kirjutama

5. Joonistama

6. Hüpama

7. Matematika

8. Venekell

9. Eestikell

10. Inglisekell

11. Joksema

12. Raakima

13. Loodusopitus

14. Kehaline kasvatus

15. koolipingid

16. Klassiruum

17. Arvutiklass

18. Sõbrad

19. Klassitöö

20. Mängima

21. Vihikud

22. Aula