ЭЕРЭГ ХАРИЛЦААНЫ НУУЦААС

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЭЕРЭГ ХАРИЛЦААНЫ НУУЦААС by Mind Map: ЭЕРЭГ ХАРИЛЦААНЫ НУУЦААС

1. Анхаарах зүйлс

1.1. Хүсэлтэй байх

1.2. Хүлээцтэй бүрэн сонсох

1.3. Эерэг илэрхийлэлтэй байх

1.4. Хүндлэл, хайрыг илэрхийлэх

1.5. Биеийн хэлэмждээ анхаарах

1.6. Хоолойны өнгө аясдаа анхаарах

1.7. Үгийн сонголтоо анхаарах

2. Үр нөлөөтэй харилцааны 5 нууц

2.1. Мухардуулах

2.1.1. Үгнээс нь үнэнийг олж харах

2.1.2. Мэдрэмжийг нь ойлгох

2.1.3. Түүний оронд өөрийгөө тавих

2.1.4. Түүний нүдээр харах

2.1.5. Хүлээн зөвшөөрөх

2.2. Санал нийлэх

2.2.1. Анхааралтай сонсох

2.2.2. Үл тоомсорлол үгүй

2.2.3. Хүлээцтэй байх

2.3. Өөрийн бодлоо хэлэх

2.3.1. Надад бодогдож байна...

2.3.2. Би мэдэрч байна...

2.3.3. Зөвхөн үнэнээр илэрхийлэх

2.3.4. Илэн далангүй хэлэх

2.4. Бодол санааг нь нээх

2.4.1. Зөв асуулт тавих

2.4.2. Цагийг нь олох

2.5. Зөөлрүүлэх

2.5.1. Санааг нь дэмжих

2.5.2. Хүндэтгэлтэй харьцах

2.5.3. Анхаарал халамж тавих

2.5.4. Талархах

2.5.5. Магтах

3. Хориглох зүйлс

3.1. Өөрийгөө өмөөрөхгүй

3.2. Буруутгахгүй

3.3. Ургуулан бодохгүй

3.4. Муулахгүй

3.5. Сүрдүүлэхгүй

3.6. Доромжлохгүй

3.7. Үл тоомсорлохгүй

3.8. Доог тохуу хийхгүй

3.9. Дайсагнахгүй

3.10. Муулахгүй