Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Torthaí by Mind Map: Torthaí

1. Scileanna Soisialta

1.1. Níos muiníneach

1.2. Níos aibí

1.3. Iontach ag cumarsáid

1.4. Cairdeas

2. Leanúnachas ó Naíonraí go Gaelscoileanna

2.1. Córas oideachais céanna

2.2. Forbairt na luathlitreacha

2.3. Tuairiscí agus cumarsáid

2.4. Impleachtaí ar forbairt iomlánaíoch agus forbairt an teanga

3. Gaeilge agus na himpleachtaí ar hábhair eile

3.1. Na hábhair dualgais: Mata, Béarla, Gaeilge

3.2. Usáideach i leith na Matamaitic

3.3. Feabhas ar chruthaitheach agus ar Ealaín

3.4. Níos easca teanga eile a fhoghlaim

4. Aistear agus an Curaclam

4.1. Béim ar cumarsáid

4.2. Modh an súgratha

4.3. FCÁT