Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Torthaí by Mind Map: Torthaí

1. Scileanna Soisialta

1.1. Níos muiníneach

1.2. Níos aibí

1.3. Iontach ag cumarsáid

1.4. Cairdeas

2. Gaeilge agus na himpleachtaí ar hábhair eile

2.1. Na hábhair dualgais: Mata, Béarla, Gaeilge

2.2. Usáideach i leith na Matamaitic

2.3. Feabhas ar chruthaitheach agus ar Ealaín

2.4. Níos easca teanga eile a fhoghlaim

3. Aistear agus an Curaclam

3.1. Béim ar cumarsáid

3.2. Modh an súgratha

3.3. FCÁT

4. Leanúnachas ó Naíonraí go Gaelscoileanna

4.1. Córas oideachais céanna

4.2. Forbairt na luathlitreacha

4.3. Tuairiscí agus cumarsáid

4.4. Impleachtaí ar forbairt iomlánaíoch agus forbairt an teanga