Части на речта

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Части на речта by Mind Map: Части на речта

1. Прилагателно име - признак, качество на предмет, човек и др.

1.1. Какъв? Каква? Какво? Какви?

1.2. Прилагателното име се съгласува по род и число със съществителното име.

1.2.1. род

1.2.1.1. м.р - червен

1.2.1.2. ж.р. - червена

1.2.1.3. ср. р -червено

1.2.2. число

1.2.2.1. весел

1.2.2.2. весели

2. Съществително име - предмет, явление, състояние наименование и др.

2.1. Съществителни нарицателни имена Какво е това?

2.1.1. род

2.1.1.1. м.р - куфар

2.1.1.2. ж.р. - рокля

2.1.1.3. ср. р - сърце

2.1.2. число

2.1.2.1. ед. ч. - куфар

2.1.2.2. мн.ч. - куфари

2.2. Съществителни собствени имена Кой е?

2.2.1. Иван, Катя, Роза - имена на хора

2.2.2. България, Дунав, Шумен, Рила - имена на реки, градове, планинни, държави и др.

3. Глагол- действие

3.1. Какво правя? Какво правим?

3.1.1. число

3.1.1.1. ед. ч. - говоря, чета, рисувам

3.1.1.2. мн.ч. - говорим, четем, рисуваме