Cучасні технолоії навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cучасні технолоії навчання by Mind Map: Cучасні  технолоії навчання

1. Технології розвивального навчання

1.1. Уроки постановки навчальної задачі.

1.2. Уроки розв’язання навчальної задачі.

1.3. Уроки моделювання й перетворення моделі

1.4. Уроки розв’язання окремих задач

1.5. Уроки контролю й оцінки

2. Нові інформаційні технології (HIT) навчання

2.1. Комп'ютер як засіб навчання.

3. Особістісно-орієнтовна технологія

3.1. технологія співробітництва

3.2. Технології на основі активізації пізнавальної діяльності учнів.

3.3. Інноваційні технології.

3.4. Технологія перспективно-випереджувального навчання.

3.5. Ігрові технології

4. Технологія проектного навчання

4.1. Дослідницькі проекти

4.2. Творчі проекти

4.3. Ігрові проекти

4.4. Інформаційні проекти

4.5. Практично орієнтовані проекти

5. Блочно-модульна технологія

5.1. Цільовий блок

5.2. Інформаційно-змістовий блок

5.3. Інформаційний модуль

5.4. Операційний модуль