Socjologia

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Socjologia by Mind Map: Socjologia

1. dobra upragnione społecznie

1.1. władza

1.2. prestiz

1.3. wykształcenie

1.4. zdrowie

1.5. wartość autoteliczna

1.6. wartość instrumentalna

2. naukowość socjologii

2.1. model pozytywistyczny

2.1.1. August Comte

2.2. model humanistyczny

2.2.1. Max Weber

2.2.2. Karl Poper

2.2.3. Florian Zaniecki

2.2.4. Karol MARKS

2.2.5. Robert Merton

3. Schedule

3.1. Project Start

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. Phase 1

3.2.1. Top Priorities

3.2.2. Medium Priorities

3.2.3. Low Priorities

3.3. Phase 2

3.3.1. Top Priorities

3.3.2. Medium Priorities

3.3.3. Low Priorities

3.4. Phase 3

3.4.1. Top Priorities

3.4.2. Medium Priorities

3.4.3. Low Priorities

4. socjalizacja

4.1. mechanizmy procesu socjalizacji

4.1.1. wzmacnianie

4.1.2. naśladowanie

4.1.3. przekaz symboliczny

4.2. socjalizacja pierwotna

4.3. socjalizacja wtórna

5. prekursorzy socjologii

5.1. August Comte

5.1.1. wymyślił nazwę

5.2. Herbert Spencer

5.2.1. pierwszy podręcznik

5.3. Emil Durkhem

5.3.1. pierwsza Katedra Socjologii