KDK-asiakasliittymä

Tässä on asiakasliittymään liittyviä asioita kuten Tapani ne näkee...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KDK-asiakasliittymä by Mind Map: KDK-asiakasliittymä

1. Konsortio

1.1. konsortioryhmä

1.2. työryhmät

1.3. toimintaperiaatteet

1.4. palvelusopimukset

1.5. toimintasuunnitelma

2. Viestintä ja asiakastyö

2.1. KDK-wiki

2.2. KDK- ja KK-verkkosivut

2.3. tapaamiset

2.4. viestintä- ja koulutussuunnitelma

2.5. omat tapahtumat

2.5.1. kirjastoverkkopäivä

2.5.2. Primo-pilottitapaamiset

2.6. kansainväliset foorumit

3. Primo-pilotti

3.1. 2.aalto

3.1.1. kansallinen näkymä

3.1.2. organisaatioiden näkymät

3.2. tuotantovaihe

3.2.1. kansallinen näkymä

3.2.2. organisaatioiden näkymät

4. KDK

4.1. OKM

4.2. johto- ja ohjausryhmä

4.3. PAS-jatkohanke

4.4. Eduuni

5. Kansallinen aggregaattori / Europeana

5.1. Formula

5.2. Europeana Awareness

5.3. CCPA ja työryhmät

5.4. DEA-sopimukset