Części projektu sieci drogowej

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Części projektu sieci drogowej by Mind Map: Części projektu sieci drogowej

1. zestawieniowa

1.1. projektowany zakres robót

1.1.1. remonty

1.1.2. konserwacje

1.1.3. budowy nowych dróg

1.2. zestawienia porównawcze

2. opisowa

2.1. przedmiot opracowania

2.1.1. opis nadleśnictwa

2.2. materiały

3. projektowa

3.1. warunki techniczne projektowanych dróg

3.2. potok ładunku

3.3. optymalny układ dróg na mapie z numeracją i kilometrażem

3.4. wykazy tabelaryczne dróg z podaniem kategorii i konstrukcji nawierzchni

4. inwentaryzacyjna

4.1. istniejącej sieci dróg, składnic, obiektów budowlanych

4.1.1. drogi krajowe

4.1.2. drogi powiatowe

4.1.3. drogi wojewódzkie

4.1.4. drogi gminne

4.1.5. drogi leśne

4.2. warunków klimatycznych i glebowych

4.2.1. temperatura

4.2.2. typ i podtyp gleby

4.3. składu gatunkowego drzewostanów

4.4. danych o sposobach i wielkościach pozyskania drewna

4.5. podłoża drogowego

4.6. materiałach miejscowych

4.6.1. miejscowe żwirownie

4.6.2. miejscowe piaskownie