Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SOCJOLOGIA by Mind Map: SOCJOLOGIA

1. Idea stratyfikacji społecznej

1.1. wszystkie dobra mają charakter stopniowalny

1.2. hierarchia od minimalnego do maksymalnego stopnia posiadania

1.3. pojęcie uwarstwiania - stosowane jest dla opisania różnic dostępu do dóbr

2. Nierówności dychotomiczne

2.1. nierówność zawodowa płci

2.1.1. dyskryminacja zawodowa kobiet

2.2. nierówności klas społecnzych

2.3. występują wówczas gdy dwa wielkie segmenty społeczeństwa przeciwstawiają się sobie jako zasadniczo nierówne

3. Try MeisterTask!

4. Ruchliwość społeczna

4.1. ruchliwość pionowa jednostkowa

4.1.1. awans

4.1.1.1. kariera

4.1.2. degradacja

4.2. ruchliwość zbiorowa

4.2.1. może polegać na przemieszczaniu sie całej zbiorowości na niezmiennych drabinach uwartwienia

4.2.1.1. awans edukacyjny i statusowy chłopów i robotników po II Wojnie Światowej

4.3. zmiana hierarchii

4.3.1. zmiana skal stratyfikacyjnych

4.3.1.1. obniżenie znaczenia inteligencji w Polsce po 1989r.