Dobra generujące nierówności społeczne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dobra generujące nierówności społeczne by Mind Map: Dobra generujące nierówności społeczne

1. dobra materialne

1.1. warunkuje:

1.1.1. kultura

1.2. wartości instrumentalne

1.3. wymienialne na wszystkie inne dobra

2. prestiż

2.1. autorefleksja

2.2. jaźń odzwierciedlona

2.2.1. im większe uznanie społeczne tym wyższa samoocena

2.3. wymienialne na wszystkie inne dobra

3. zdrowie

3.1. wartość autoteliczna

3.1.1. źródło satysfakcji

3.1.2. warunek zdobycia pozostałych wartości

4. władza

4.1. poczucie siły

4.1.1. możliwość panowania nad innymi

4.2. zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa

4.3. wartość instrumentalna

4.3.1. wymienialna na inne dobra

5. wykształcenie

5.1. podstawa życia

5.1.1. warunek dobrej pracy

5.1.2. warunek dobrej pozycji społecznej

5.2. możliwość poszerzenia horyzontów

5.2.1. wzrost poczucia własnej wartości

5.3. wartość instrumentalna

5.3.1. podstawa do zdobycia pozostałych dóbr

5.3.2. motywacja do zdobywania wykształcenia jest przedmiotem regulacji kulturowej