Open merkit 2018-2019

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Open merkit 2018-2019 by Mind Map: Open merkit 2018-2019

1. Tiedotus- ja levittämistoiminta

1.1. Verkkosivusto: hamk.fi/openmerkit

1.2. FB-sivu: Open merkit

1.3. Merkkiwebinaarit

1.3.1. I Osaamismerkein ohjautuva oppiminen (4.4.2018

1.3.2. Jatkuu syksyllä 2018

1.4. Muut tapahtumat ja tilaisuudet

1.4.1. Ammatillisen koulutuksen seminaari 13.-14.11.

1.4.2. ITK2019

1.5. Pilotointiin ja mallin kehittämiseen linkittyvät artikkelit

2. Hallintamalli

2.1. Selvitys käynnistetty

2.1.1. Organisointi

2.1.2. Sivusto/portaali

2.2. Benchmarkkaus työn alla, mm. Hollannin ja Irlannin mallit

2.3. Hallintaohjeistus

2.3.1. Ohjeistus kriteerien laadintaan

2.4. Verkosmallin rakentaminen

2.4.1. Master OBF?

2.4.2. Organisaatiokohtaiset

3. Digitaalinen osaamismerkistö

3.1. Digitaalinen osaaminen (hyödynnetään aiempaa opettajien digiosaamisen osaamismerkkien kehittämistyötä)

3.1.1. TAMK: OO:n merkistö

3.1.2. YA: OO:n merkistö

3.1.3. H-H:

3.1.3.1. omia merkkejä

3.1.3.2. tai OO:n merkistö

3.1.4. JAMK:

3.1.4.1. OO:n merkistö

3.1.4.2. digipedagogiset merkit

3.1.5. OAMK

3.1.5.1. OO:n merkistö

3.1.6. HAMK

3.1.6.1. OO:n merkistö

3.2. Ammatillinen opettajankoulutus

3.2.1. TAMK

3.2.1.1. Digiosaaminen (OO)

3.2.2. H-H

3.2.2.1. Kehittävä ja eettisesti toimiva opettaja

3.2.2.2. Ohjaava opettaja

3.2.2.3. Yhteiskunnallisesti toimiva opettaja

3.2.2.4. Digiosaaminen (OO tai omat)

3.2.3. JAMK

3.2.3.1. Valinnaiset opinnot (PedaLab & eOpettajankoulutus): OO merkit

3.2.4. OAMK (mahdoll. oma hlöstö)

3.2.4.1. Yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteet

3.2.4.2. Yrittäjyyden yhteiskunnallinen merkitys

3.2.4.3. Yrittäjyyskasvatuksen integrointi opetukseen?

3.2.4.4. Yrittäjyyskasvatuksen strategia?

3.2.4.5. Digiosaaminen (OO)

3.2.5. HAMK

3.2.5.1. Digiosaaminen (OY)

3.2.5.1.1. Some-Ekspertti (Anne-Maria)

3.2.5.1.2. Some-Noviisi (Ismo, Henry, Jukka, Sanna)

3.2.5.2. Opetusosaaminen (OH)

3.2.5.2.1. Opettajan toimintaympäristöosaaminen

3.2.5.2.2. Opetuksen suunniteluosaaminen

3.2.5.2.3. Opetuksen toteutus- ja arviointiosaaminen

3.2.5.3. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaosaaminen (TKI)

3.2.5.3.1. Tiedonhaun osaaminen (Finna & ...)

3.2.5.3.2. Tieteellinen kirjoittaminen (lähdemerkit..yms)

3.2.5.3.3. TKI-osaaminen

3.2.6. ÅA?

3.3. Ammatillisten opettajien uran aikainen osaamisen kehittäminen

3.3.1. H-H

3.3.1.1. Arviointimestari?

3.3.2. HAMK

3.3.2.1. Arviointimestari?

3.3.3. YA

3.3.3.1. Bedömningsmästare ?

3.3.3.2. Digiosaaminen (OO)

3.3.4. JAMK

3.3.4.1. Digipedagoginen valmennus

3.3.5. OAMK

3.3.5.1. Digiosaaminen (OO)

3.3.5.2. Tulevaisuuden työ

3.3.5.3. Oppimisprosessin ohjaaminen

3.3.5.4. Opettajan medialukutaito

3.3.5.5. Toimintakulttuuri

3.3.5.6. Arviointimestari?

3.3.6. HAMK

3.3.6.1. Digiosaaminen (OO)

3.3.6.2. Tulevaisuuden työ

3.3.6.3. Oppimisprosessin ohjaaminen

3.3.6.4. Opettajan medialukutaito

3.3.6.5. Toimintakulttuuri

3.3.6.6. Arviointimestari?

4. Kriteeristön laadinta 05/2018

5. Merkistön graafinen ilme