ISO 27001:2015

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ISO 27001:2015 by Mind Map: ISO 27001:2015

1. Kapsam

1.1. Genel

1.2. Uygulama

2. Tanımlar ve Terimler

2.1. Varlık

2.2. Kullanılabilirlik

2.3. Gizlilik

2.4. Bilgi Güvenliği

2.5. BG Olayı

2.6. BG İhlal Olayı

2.7. BG Yönetim Sistemi

2.8. Bütünlük

2.9. Artı Risk

3. Alt Yapı Standartları ve Dökümanları

4. Kuruluşun Yapısı

4.1. Kuruluşun yapısını anlama

4.2. İhtiyaç ve Beklentiler

4.3. BG yönetimini kapsamını belirleme

4.4. BG Yönetim Sistemi

5. Liderlik

5.1. Liderlik ve tahaüt

5.2. Politik

5.3. Görev Sorumluluk ve Yetki

6. Planlama

6.1. Risklere ve Fırsatlara Yönelik Eylemler

6.2. Bilgi Güvenliği Hedefleri ve Planlama

7. Destek

7.1. Kaynaklar

7.2. Yetkinlik

7.3. Farkındalık

7.4. İletişim

7.5. Dökümante Bilgi

8. Operasyon

8.1. BG Risk İşleme

8.2. BG Risk Değerleme

8.3. Operasyon Planlama ve Kontrol

9. Performans ve Değerlendirme

9.1. Yönetimin Gözden Geçirmesi

9.2. İç Denetim

9.3. İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

10. İyileştirme

10.1. Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.2. Sürekli iyileştirme