Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Daxiomatic by Mind Map: Daxiomatic

1. Effektivitet

2. Planlægning og kontrol

3. Åbne opgaver

4. Selvstyrende grupper der arbejder i projektgrupper