Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Elektromosság by Mind Map: Elektromosság

1. 12) Elektromos alapjelenségek

1.1. Testek

1.1.1. Elektromos állapot

1.1.1.1. +

1.1.1.2. -

1.1.2. Sajátos környzet

1.1.2.1. Elektromos mező

1.1.2.1.1. Energiája van = képes munkát végezni

1.1.3. Vonzás-taszítás

1.1.3.1. ++

1.1.3.1.1. taszítás

1.1.3.2. --

1.1.3.2.1. taszítás

1.1.3.3. +-

1.1.3.3.1. vonzás

2. 13) Elektromos áram, áramkör

2.1. Anyagok

2.1.1. Vezető

2.1.2. Szigetelő

2.1.3. Félvezetők

2.2. Földelés

2.2.1. Megszünteti egy test elektromos állapotát

2.2.1.1. Villámhárító

2.3. Elektromos áram

2.3.1. Elektromos tulajdonságú részecskék • egyirányú, • rendezett mozgása

2.4. Áramerősség

2.4.1. I = Q/t [A]