NFS Netflix Prize

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NFS Netflix Prize by Mind Map: NFS Netflix Prize

1. Web stránka

1.1. Popis VS

1.2. Členovia

1.3. Preportovať stránku na WIKI systém

2. Žurnál

2.1. Žurnál 1

2.1.1. Zdroj

2.2. Žurnál 2

2.2.1. Zdroj

2.3. Žurnál 3

2.4. Žurnál 4

2.4.1. Zdroj

3. Analýza

3.1. Zhlukovanie používateľov

3.1.1. Fuzzy C-Means

3.1.2. K-Means

3.2. Relačná klasifikácia

4. Registrácia VS

5. Získanie dát

5.1. Registrácia

5.2. Public Access to data

6. Implementácia

6.1. Fuzzy C-Means

6.2. Relačná klasifikácia

6.3. Problém s objemom dát

7. Záverečná správa