Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

NFS Netflix Prize by Mind Map: NFS Netflix Prize
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

NFS Netflix Prize

Web stránka

Popis VS

Členovia

Preportovať stránku na WIKI systém

Žurnál

Žurnály - nie zápisnice zo stretnutí • nájsť z danej oblasti článok a urobiť stručný popis, hlavné myšlienky a osobný názor k danej problematike • môžu byť aj z iných oblastí, ale musí tam byť neurónový fuzzy prístup

Žurnál 1

Žurnál 2

Žurnál 3

Žurnál 4

Analýza

Zhlukovanie používateľov

Relačná klasifikácia

Registrácia VS

Získanie dát

Registrácia

Je potrebne potvrdenie a akceptovanie podmienok kazdeho clena teamu aby sme mali prsitup k datam

Public Access to data

Implementácia

Fuzzy C-Means

Relačná klasifikácia

Problém s objemom dát

Záverečná správa