Cучасні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cучасні технології навчання by Mind Map: Cучасні технології навчання

1. Особистісно-орієнтована технологія навчання

2. Технологія грунтовної навчальної діяльності школярів

3. Модульно-рейтингова система навчання

4. Технологія розвивального навчання

5. Технологія формування творчої особистості

6. Технологія навчання як дослідження

7. Нові інформаційні технології навчання

8. Комп'ютер як засіб навчання