Historiografía

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Historiografía by Mind Map: Historiografía

1. A Historiografía como xénero literario

1.1. Introducción

1.1.1. Nace en Roma

1.1.2. Narración de sucesos históricos + fermosura da linguaxe

1.1.3. Historia

1.1.3.1. Coñecemento

1.1.3.1.1. Descubrimento e investigación

1.1.4. Grecia S.V a.C.

1.1.4.1. Historia

1.1.4.1.1. Feitos do pasado

1.1.5. Persoaxes célebres

1.1.5.1. Primeiros historiadores

1.1.5.1.1. Heródoto

1.1.5.1.2. Tucídides

1.1.5.2. Polibio

1.1.5.2.1. Introducíu a literatura historiográfica

1.1.6. Obxectivo

1.1.6.1. Gregos

1.1.6.1.1. o porqué

1.1.6.2. Romanos

1.1.6.2.1. para que

1.2. Características

1.2.1. Alto grao de patriotismo

1.2.2. Compromiso político

1.2.3. Carácter moralizante

1.2.3.1. Mores maiorum

1.2.4. Compoñente retórico

1.2.4.1. Opus maxime oratorium

1.2.5. Evolución

1.2.5.1. Fin S.III a.C.

1.2.5.1.1. Sentimento nacionalista

1.2.5.2. Contacto ca literatura grega

1.3. Precedentes: primeiros documentos

1.3.1. Documentos públicos

1.3.1.1. Foedera regum

1.3.1.1.1. Tratados con reis de pobos veciños

1.3.1.1.2. Metade xurídicos metade relixiosos

1.3.1.1.3. Asinan co sacrificio aos deuses

1.3.1.1.4. Ritos e fórmulas consagradas

1.3.1.1.5. Tito Livio transmitiunos un entre romanos e albanos

1.3.1.2. Actas dos maxistrados

1.3.1.2.1. Desempeño das funcións dos maxistrados

1.3.1.2.2. Acta, commentarii ou libri

1.3.1.2.3. Gardábanse nos arquivos oficiais

1.3.1.2.4. Libri Pontificum ou Annales Maximi

1.3.1.2.5. Digna memoratu

1.3.1.2.6. Relixión e cultos públicos

1.3.1.2.7. Calendario anual

1.3.2. Documentos privados

1.3.2.1. Laudationes funebres

1.3.2.1.1. Discursos en loubanza do defunto

1.3.2.1.2. Funerais

1.3.2.2. Tituli imaginum

1.3.2.2.1. Inscrición debaixo de retratos ou máscaras do defunto

1.3.2.2.2. Nome, fazañas, maxistraturas...

2. Época Arcaica

2.1. Os comezos: os primeiros analistas (III-II a.C.)

2.1.1. Analistas

2.1.1.1. As súas obras titúlanse Annales

2.1.2. Primeiros analistas

2.1.2.1. Fabio Pictor, L.Cincio Alimento…

2.1.2.2. Escriben en grego

2.2. Catón (M. P. Cato, 234- 149 a . C.)

2.2.1. Primeiro en empregar o latín

2.2.1.1. Origines

2.2.1.1.1. 7 libros dos que se conservan fragmentos

2.2.2. Pobo

2.2.2.1. Protagonista da historia romana

2.3. Analistas posteriores a Catón (II-I a.C.)

2.3.1. Latín

2.3.2. Basan os seus relatos en obras de autores precedentes

2.3.3. Fontes

2.3.3.1. Autores precedentes

2.3.3.1.1. Primeira fonte

2.3.3.1.2. Historiografía etrusca

2.3.3.1.3. Analistas baseáronse en ambos

2.3.4. Documentos

2.3.4.1. Públicos

2.3.4.1.1. Relixiosos e políticos

2.3.4.1.2. Cada colexio relixioso tiña o seu propio arquivo

2.3.4.1.3. Lei das XII Táboas

2.3.4.1.4. Libri Lintei

2.3.4.2. Privados

2.3.4.2.1. Familias nobres

2.3.4.2.2. Historia da familia

2.3.4.2.3. Pouco fiable

2.3.4.2.4. Escaso valor histórico

2.3.4.2.5. Livio Andrónico e Ennio

2.3.5. Metodoloxía

2.3.5.1. Analistas arbitrio historia de Roma

2.3.5.2. Falsificaron documentos, inventaron etimoloxías, esaxeraban o papel de Roma...

2.3.5.3. Inventaban e deformaban para gusto patriótico

2.3.6. Finalidade

2.3.6.1. Engrandecemento Roma esixe relatos mais xugosos e brillantes

2.3.6.2. Só interesa historia de Roma

2.3.6.3. Historia é unha escola de civismo e un instrumento de goberno

3. Época Clásica

3.1. Caius lulius Caesar

3.1.1. Vida

3.1.1.1. 100-44 a.C

3.1.1.2. Familia Iulia

3.1.1.3. Carreira política

3.1.1.4. Maxistraturas

3.1.1.4.1. Cónsul, 59 a.C

3.1.1.4.2. Pretor, 58 a.C

3.1.1.5. 1º triunvirato da República

3.1.1.6. Pompeio - Guerra Civil

3.1.1.7. Ditador, 45 a.C

3.1.1.8. Asasinado, 44 a.C

3.1.2. Obra

3.1.2.1. Non historiador

3.1.2.2. Xustificación e defensa dos actos

3.1.2.3. Obra historiográfica

3.1.2.3.1. Comentarii

3.1.2.4. Peripecias na campaña das Galias

3.1.2.4.1. De bello Gallico

3.1.2.5. Sucesos da Guerra Civil

3.1.2.5.1. De bello Civili

3.1.2.6. Informes dos soldados

3.1.2.7. Costumes dos pobos

3.1.2.8. Descrición de lugares

3.2. Caius Sallustius Crispus (86- 35 a . C.)

3.2.1. Vida

3.2.1.1. Familia plebea

3.2.1.2. Amiterno (Sabinia)

3.2.1.3. Política

3.2.1.3.1. Oposición aos optimates

3.2.1.4. Apoio a Xulio César

3.2.1.4.1. Nomeado gobernador de Numidia

3.2.1.5. Morte de César

3.2.1.5.1. Inmensa fortuna

3.2.1.6. Retiro da vida pública

3.2.1.7. Crise do final da República

3.2.1.8. Cronista dos feitos vividos

3.2.2. Obra

3.2.2.1. Conxura de Catilina (Bellum Catilinae ou CatiIina)

3.2.2.1.1. Conxura contra o goberno de Catilina

3.2.2.2. Iugurtha (Bellum lugurthinum)

3.2.2.2.1. Guerra de Numidia (anos 115- 111 a . C.)

3.2.2.2.2. Numidia

3.2.2.3. Historias (Historiae)

3.2.2.3.1. Consérvanse fragmentos

3.2.2.3.2. Feitos desde a morte de Sila ata o triunfo de Pompeio

3.2.2.4. Características

3.2.2.4.1. Modelo

3.2.2.4.2. Intento de explicar os acontecementos

3.2.2.4.3. Relatos lexibles e dramáticos.

3.2.2.4.4. Dominio dos recursos da retórica greco-latina

3.2.3. Estilo

3.2.3.1. Arcaizante

3.2.3.1.1. Catón o Vello e a Ennio

3.2.3.2. Ton enérxico

3.2.3.3. Frases breves

3.2.3.3.1. Forma de paralelismo e reforzo pola concisión e a xustaposición

3.2.3.4. Estilo moi persoal

3.2.3.4.1. Idea central

3.3. Cornelius Nepos (C. Cornelio Nepote, 100-25 a. C.)

3.3.1. Vida

3.3.1.1. 100-25 a. C.

3.3.2. Obra

3.3.2.1. Época final da República

3.3.2.1.1. Introdución da historiografía biográfica

3.3.2.1.2. Suetonio

3.3.2.2. De viris illustribus

3.3.2.2.1. Biografía de diversos personaxes

3.3.2.3. De excellentibus ducibus

3.3.2.3.1. Vida de grandes xenerais estranxeiros

3.3.2.4. Vida de Catón o Vello

3.3.2.5. Vida de Ático

3.3.2.6. Biografías

3.3.2.6.1. Coleccións de anécdotas triviais

3.3.2.6.2. Verosímiles

3.3.2.6.3. Noticias curiosas sobre fontes e institucións

4. Época post Clásica

4.1. Suetonio Tranquilo (70 - 140 d.C.)

4.1.1. Comezos da súa vida

4.1.1.1. Realizou estudos en Roma baixo a protección de Plinio o Mozo

4.1.1.2. Traballou como arquiveiro de Adriano

4.1.2. Obra literaria

4.1.2.1. De viris illustribus

4.1.2.2. De duodecim Caesarum vita

4.1.3. Estilo

4.1.3.1. Non brilla pola súa calidade literaria

4.1.3.2. Os detalles resultan irrelevantes e anecdóticos

4.1.3.2.1. Fonte veraz

4.2. P. CORNELIO TÁCITO (55 - 120 D.C)

4.2.1. Vida

4.2.1.1. Orixinario da Galia

4.2.1.2. Foi discípulo de Quintiliano e amigo de Plinio o Mozo

4.2.1.3. Foi funcionario, orador e desempeñou diversas maxitraturas

4.2.2. Obra

4.2.2.1. De vita et moribus Iulii Agricolae

4.2.2.2. Historiae

4.2.2.2.1. Nerón, Galba, Otón, Vitelio e comezo do mandato de Vespasiano (5. 14?)

4.2.2.3. Annales

4.2.2.3.1. Augusto e Nerón (16)

4.2.3. Características

4.2.3.1. Análise histórica

4.2.3.1.1. Patetismo

4.2.3.2. Pensador máis profundo que Salustio

4.2.3.3. Oponse ao Imperio, pero preséntao como inevitable

4.2.3.4. Estilo de Salustio

4.2.3.4.1. Brevidade

4.2.3.4.2. Concisión

4.2.3.4.3. Solemnidade

4.2.4. Germania: a relación do libro coas SS

4.2.4.1. Germania

4.2.4.1.1. Obra de Tácito

4.2.4.1.2. Usada durante o réxime de Hitler por Himmler como propaganda

4.2.4.1.3. Obra

4.3. Tito Livio

4.3.1. A súa vida (59 a. C.-17 d. C.)

4.3.1.1. Nacemento

4.3.1.1.1. Padua (Pataviam)

4.3.1.2. Roma (30 a.C.)

4.3.1.2.1. Escribir historia de Roma

4.3.1.3. Non vida política

4.3.1.3.1. Nenez > ditadura de César

4.3.1.3.2. Adolescencia > loitas civís

4.3.1.3.3. Madurez > triunfo de Augusto

4.3.1.3.4. Historiador (50 anos)

4.3.2. A súa obra

4.3.2.1. Composición

4.3.2.1.1. Historia Romana

4.3.2.1.2. 107 (case completos)

4.3.2.1.3. Papiro do Epítome

4.3.2.1.4. Fragmento do libro 91

4.3.2.1.5. Libros non conservados

4.3.2.2. Método e Fontes

4.3.2.2.1. Historia como xénero literario

4.3.2.2.2. Fontes

4.3.2.3. As súas fins

4.3.2.3.1. Tito Livio

4.3.2.3.2. Cadro de costumes

4.3.2.3.3. Servir, axudar, presentar a imaxe da República

4.3.2.3.4. Motivos íntimos e virtudes da súa obra

4.3.2.4. O seu estilo

4.3.2.4.1. Concepción ciceroniana da historia

4.3.2.4.2. Actea ubertas

4.3.2.4.3. Gran cantidade de discursos

4.3.2.4.4. Personaxes

4.3.2.4.5. Poeta da historia

4.3.2.4.6. Influencias

5. Época decadente

5.1. Floro e Eutropio

5.1.1. Floro: (século II d.C.)

5.1.1.1. Dous libros

5.1.1.1.1. Condénsase a producción de Tito Livio

5.1.2. Eutropio: (século IV d.C.)

5.1.2.1. Data de nacemento e morte

5.1.2.1.1. 320 d.C -390 d.C

5.1.2.2. Distintos cargos escalando no cursus honorum

5.1.2.3. Dende secretario, epistularis, ata cónsul (ano 387 con Valentiniano II)

5.1.2.4. Época difícil e cambiante

5.1.2.4.1. moitos emperadores (Constancio II, Xuliano, Xoviano, Valente e Valentiniano II.)

5.1.2.5. A súa obra

5.1.2.5.1. Xénero historiográfico do epítome ou breviarum

5.1.2.5.2. “Compilador” ou “autor de resumes”

5.1.2.5.3. Gran éxito en Roma

5.1.2.5.4. Obras breves e fáciles de publicar

5.1.2.5.5. Relacións entre varios xéneros literarios

5.1.2.5.6. Obra de Eutropio

5.1.2.6. Fontes

5.1.2.6.1. Obra de Tito Livio

5.1.2.6.2. Época imperial

5.1.2.7. Lingua e estilo

5.1.2.7.1. Latín

5.1.2.7.2. Narración

5.1.2.7.3. Léxico

5.1.2.7.4. Proceso do latín literario

5.1.2.7.5. Verbo habeo + participio con valor de pluscuamperfecto

5.1.2.7.6. Brevitas

5.1.2.8. Influencia

5.1.2.8.1. Resumo e simplicidade

5.1.2.8.2. Gran difusión

5.1.2.8.3. Traducións gregas en vida

5.1.2.8.4. Popularidade do autor ata a actualidade

5.2. Amiano Marcelino (s. IV d.C.)

5.2.1. Nado en Antioquía

5.2.2. “Un soldado e un grego”

5.2.3. Rerum Gestarum Libri XXXI

5.2.3.1. continuación da obra de Tácito

5.2.3.2. Morte do emperador Nerva (96 d.C.) - Morte do emperador Valente (378 d.C.).

5.2.4. Uso habitual do grego, pero uso do latín na súa obra

5.2.4.1. difusión e fama

5.2.5. Idade Media

5.2.5.1. Inadvertida

5.2.6. Actualmente

5.2.6.1. realidade social e política dos últimos anos do Imperio, decadencia

5.3. Historia Augusta (finais do século IV d.C.)

5.3.1. Colección de biografías

5.3.1.1. Dende Adriano (117).

5.3.1.2. Ata Numeriano (284).

5.3.2. Composta por 6 autores diferentes durante os reinados de Diocleciano e Constantino

5.3.3. Cómodo Antonino

5.3.3.1. Infancia

5.3.3.1.1. Cruel e pervertido

5.3.3.1.2. Historia do escravo e o baño tibio.

5.3.3.2. Título de César

5.3.3.3. Nomeado cónsul tras ir á guerra a Exipto e Siria

5.3.3.4. Expulsión dos antigos servidores do seu pai

5.3.3.5. Abandono da guerra que seu pai comezara e regreso a Roma

5.3.3.6. Vida chea de luxuria e praceres

5.3.3.7. Odio de membros do senado empeoramento do carácter

5.3.3.8. Envío de membros cómplices dos seus vicios a gobernar a outras provincias