BAB 2.1 Peranan Kerajaan dalam Menangani Isu-isu Tempatan, Negara dan Serantau

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BAB 2.1 Peranan Kerajaan dalam Menangani Isu-isu Tempatan, Negara dan Serantau by Mind Map: BAB 2.1 Peranan Kerajaan dalam Menangani Isu-isu Tempatan, Negara dan Serantau

1. Peranan Kerajaan Umum

1.1. Kerajaan Pusat

1.1.1. Aspek Perundangan

1.1.2. Aspek Kewangan

1.1.3. Aspek Perkembangan aktiviti perniagaan

1.2. Kerajaan Negeri

1.3. Berkuasa Tempatan (PBT)s

2. Peranan Kerajaan dari Aspek Pertumbuhan Ekonomi

2.1. Pembanguanan Bentuk Fizikal

2.1.1. Pendapatan isi Rumah

2.1.2. Kuasa Beli Pengguna

2.1.3. Keuntungan Negara

3. Peranan Kerajaan dari Aspek Guna Tenaga Penuh dan Isu Pengangguran

3.1. Guna Tenaga Penuh

3.1.1. Negara capai tahap guna tenaga penuh apabila kadar pengangguran pada 4% atau kurang.

3.2. Punca Pengangguran

3.2.1. Kemelesetan ekonomi

3.2.1.1. perniagaan tidak stabil dan bankrap

3.2.1.1.1. cut cos

3.2.1.2. peluang pekerjaan kurang

3.2.2. Penggantian buruh kepada mesin

3.2.2.1. kilang besar contoh gardenia

3.2.3. Buruh yang kurang berkelayakan dan berkemahiran cth: xdak sijil SKM

3.3. Jenis -Pengangguran

3.3.1. Jenis Pengangguran

3.3.1.1. Kesannya

3.3.2. Cara Mengatasi Isu Pengunggaran

3.4. Latihan Topik ( Plicker )

3.5. Bantuan dan Kaedah lain

3.5.1. Program penambahbaikan usaha menangani isu pengangguran

3.5.1.1. E- Rezeki

3.5.1.2. E- Usahawan

3.5.1.3. TuBe 3.0

3.5.1.4. Pusat internet 1 malaysia ( Pi1M)