Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EKOSİSTEM by Mind Map: EKOSİSTEM

1. oluşor

1.1. Canlı

1.1.1. ile davranılmalıdır

1.1.1.1. Sevgi

1.1.2. korunmalıdır

1.1.2.1. Nesli Tükenmekte Olan

1.2. Cansız

2. Çevre Sorunları

2.1. vardır

2.1.1. Dünya Çevre Sorunları

2.1.2. Ülkemiz Çevre Sorunları

3. Besin Zinciri

3.1. oluşur

3.1.1. Besin Ağı

4. Populasyon

4.1. birimdir

4.1.1. Tür

4.1.1.1. yaşadığı yerdir

4.1.1.1.1. Habitat

5. Biyoçeşitlilik

5.1. Maths

5.1.1. Text book, exercises 34, 35, 36, 37