Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EKOSİSTEM by Mind Map: EKOSİSTEM

1. Biyoçeşitlilik

1.1. Maths

1.1.1. Text book, exercises 34, 35, 36, 37

2. Populasyon

2.1. birimdir

2.1.1. Tür

2.1.1.1. yaşadığı yerdir

2.1.1.1.1. Habitat

3. Besin Zinciri

3.1. oluşur

3.1.1. Besin Ağı

4. oluşor

4.1. Canlı

4.1.1. ile davranılmalıdır

4.1.1.1. Sevgi

4.1.2. korunmalıdır

4.1.2.1. Nesli Tükenmekte Olan

4.2. Cansız

5. Çevre Sorunları

5.1. vardır

5.1.1. Dünya Çevre Sorunları

5.1.2. Ülkemiz Çevre Sorunları