Інтерактивні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інтерактивні технології навчання by Mind Map: Інтерактивні технології навчання

1. Кооперативного навчання

1.1. Робота в парах

1.2. Коло ідей

1.3. Робота в групах

2. Колективно-групового навчання

2.1. Мікрофон

2.2. Мозковий штурм

2.3. Ажурна пилка

3. Технології ситуативного моделювання

3.1. Імітаційні ігри

3.2. Рольова гра

4. Технології опрацювання дискусійних питань

4.1. Займи позицію

4.2. Шкала думок

4.3. Дискусія