Ekosistem

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ekosistem by Mind Map: Ekosistem

1. toprak

2. su

3. Üreticiler

4. Tüketiciler

5. Ayrıştırıcılar

6. Bitkiler

7. Hayvanlar

8. İnsanlar

9. Madde Döngüsü

10. Karbon Döngüsü

11. Oksijen Döngüsü

12. Azot Döngüsü

13. Su Döngüsü

14. Çevre

15. Erozyon

16. İklim Değişikliği

17. Kara Ekosistemi

18. Deniz Ekosistemi

19. Canlı Varlıklar

20. Cansız Varlıklar