เเนวทางการเเก้ปห.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เเนวทางการเเก้ปห. by Mind Map: เเนวทางการเเก้ปห.

1. ฐานะทางเศรษกิจ

1.1. รวย

1.1.1. จะมี"โอกาส"ในการเรียนเสริม กวดวิชา มีเวลาในการทบทวนเนื้อหามากกว่า โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กที่มีฐานะยากจน เเละโอกาสในการทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการเรียน เช่นการค้นหาสิ่งที่ตัวเองถนัด ฯลฯ

1.2. ปานกลาง

1.3. ยากจน

1.3.1. เด็กในเมือง

1.3.1.1. ส่วนใหญ่จะต้องทำงานหรือช่วยครอบครัวในการหารายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต โอกาสมีเวลาในการทบทวนเนื้อหา โอกาสที่จะทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการเรียนยิ่งน้อย

1.3.2. เด็กในชนบท

1.3.2.1. จะคล้ายๆกับเด็กในเมือง เเต่จะเเตกต่างกันที่ การใช้ชีวิตรวมถึงค่าครองชีพ ภาระที่ต้องช่วยครอบครัวจะต่างกัน การออกไปทำงานจะเปลี่ยนเป็นช่วยงานในครอบครัวเช่นเลี้ยงน้อง งานในไร่ เป็นหลัก

1.4. ปห.

1.4.1. ข้อสอบที่เป็น"ข้อสอบจำ"

1.4.2. ทำให้การเรียนกวดวิชาตอบโจทย์ในการทำข้อสอบได้มากกว่าการเรียนในชั้นเรียน

1.5. การเเก้ปห.

1.5.1. กยศ.คือความหวังคำตอบที่ใช่ที่สุดในเวลานี้

1.5.1.1. ปห.

1.5.1.1.1. จะต้องหาผู้ค้ำที่อยุ่ในเกรณ์ที่ กยศ.กำนด

1.5.1.1.2. อันนี้เป็น ปห.ใหญ่ที่สุดสำหรับผมเเละหลายๆคน คือ การเก็บชั่วโมงจิตอาสา 18 ชั่วโมงต่อเทอม

1.5.1.1.3. ผู้ที่ได้กู้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีฐานะระดับกลางเป็นส่วนใหญ่ เเละเด็กที่ได้เรียนสูงกว่ากศ.ภาคบังคับคือม.3

1.5.1.1.4. การเบี้ยวหนี้ของคนที่เรียนจบไปแล้ว

1.5.1.2. การเเก้

1.5.1.2.1. เรื่องชั่วโมงจิตอาสา ควรยกเลิกไม่ต้องมีการเก็บ

1.5.1.2.2. การเบี้ยวหนี้ควรบังคับใช้ กม. อย่างจริงจังจริงๆ

2. ศาสนา

2.1. ปห.

2.1.1. ผลลัพธ์ที่สังคมได้รับจากนร.ที่สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับขั้นพื้นฐานที่บังคับตามกม.คือม.3เเละระดับสูงกว่า คือปห.สังคมที่เกิดขึ้นโดยบางครั้งมีการอ้างคำสอนในศาสนา มาเป็นเครื่องมือ การหลอกลวงทรัพย์สินโดยใช้ศาสนาบังหน้า

2.1.2. ไม่ควรจะให้ความสำคัญกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งมาเกินไป

2.1.3. ไม่ได้มีพื้นที่ให้กับความหลากหลายทางศาสนาที่อาจจะมีในชั้นเรียน ซึ่งจะมีหรือไม่ ก็ควรต้องมีพื้นที่ว่างตรงนี้ไว้เสริม

2.1.4. หลายๆโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนที่สนับสนุนโดยองค์ศาสนา มักจะใช้วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาเสริม ซึ่งเนื้อหาก็วนไปวนมา เเทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากที่เคยเรียนในระดับชั้นก่อนหรือตามที่ปรากฎในตัวชี้วัดตามหลักสูตรเเกนกลางการศก.

2.2. การเเก้ปห.

2.2.1. ลดเนื้อหาในส่วนของบางศาสนาที่มีอยู่เป็นจำนวนมากให้น้อยลงหรือใกล้กับเนื้อหาของศาสนาอื่น

2.2.2. เเล้วเพิ่มการสอนตรรกศาสตร์เเละจริยาศาสตร์เข้าไปแทนที่ในส่วนของเนื้อหาที่ถูกตัดออก

2.2.2.1. ตรรกศาสตร์จะพูดถึงเรื่องของการใช้เหตุผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

2.2.2.2. จริยศาสตร์นี่จะเกี่ยวกับการอยู่รวมกับความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อตนเองเเละผู้อื่น

2.3. อันนี้เป้นความคิดเห็นส่วนตัวนะครัฟ ไม่ควรให้ข้อสอบวัดผลระดับชาติทั้ง โอเน็ต เเกทเเพท ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย หรืออื่นๆ มีข้อสอบเกี่ยวกับศาสนา เพราะมันไม่สามารถวัดผลลัพธ์จริงๆที่จะได้ผ่านการนำไปใช้ มันวัดได้เเค่ความจำ เเละสร้างความเหลื่อมล้ำด้วยจำนวนข้อสอบที่มีไม่เท่ากันของเเต่ละศาสนา