Manual de bons usos digitals

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Manual de bons usos digitals by Mind Map: Manual de bons usos digitals

1. SEGURETAT

1.1. Utilitzar llapis de memòria per a desar-hi còpies del teus arxius i carpetes més importants.

1.2. Vigilar on deixem el nostre portàtil.

1.3. Potegir l'ordinador dels virus.

1.4. Recargar la bateria sempre fins al 100%.

1.5. Procuarar guardar sempre l'ordiandor a la funda.

2. PRIVACITAT

2.1. Utilitzar contrasenyes diferents per a cada servei, NO compartir-les amb ningú i desar-les en un lloc segur.

2.2. Ser molt prudent amb les dades i fotografies personals; com menys gent les coneixin, millor.

2.3. Obrir només els correus electrònics de les persones que coneixem.

2.4. En cas de trobar continguts desagradables o perillosos, avisar un adult. No intentar investigar pel teu compte.

2.5. No acceptar solicituds d'amistat de desconeguts.

3. RESPECTE

3.1. Vigilar què copiem i què baixem d'Internet, si no volem incórrer en un delicte (drets d'autor)

3.2. Tenir cura del que què diem i de com ho diem.

3.3. Controlar que els xats o les xarxces socials no ocupin el nostre temps d'oci.

3.4. Ser crític a l'hora d'agregar un nou contacte al nostre messenger.

3.4.1. Poden fer-te algun mal (Grooming)

3.4.2. Poden pendre't la teva identitat digital (Phising)

3.5. Abans de penjar una imatge o publicar alguna cosa a la xarxa pensar-s'ho bé. No publicar dades d'altres persones que no t'hagin donat el seu permís.