Manual de bons usos digitals

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Manual de bons usos digitals by Mind Map: Manual de bons usos digitals

1. Seguretat

1.1. Còpia de seguretat

1.1.1. Llapis de memòria

1.2. Cura de l'aparell

1.2.1. Tenir funda

1.2.2. Saber on es

1.3. Tenir actualitzat

1.3.1. Antivirus

1.3.2. Sistema operatiu

1.4. Carregar bateria 100%

2. Privacitat

2.1. Contasenya

2.1.1. Diferents a cada serevei

2.1.2. No compartir

2.1.3. Desar lloc segur

2.2. Prudència amb

2.2.1. Imatges

2.2.2. Dades personals

2.2.3. Ciberassetjament

2.2.4. Engatussament

2.2.5. Griefing

2.2.6. Missatges ham

2.3. Correu electrònic

2.3.1. Obrir de persones conegudes

2.3.2. Eliminar la resta per prevenir virus

2.4. Continguts perillosos

2.4.1. No investigar

2.4.2. Avisar adult

2.5. Amistats

2.5.1. No aceptar desconegudes

3. Respecte

3.1. Drets d'autor

3.1.1. Imatges

3.1.2. Vídeos

3.1.3. Música

3.2. Cura

3.2.1. Que diem

3.2.2. Com ho diem

3.2.3. Alhora de publicar

3.2.3.1. Pensa'ho bé

3.2.3.2. No facilitis dades d'altres persones sense permís

3.3. Control del temps

3.4. Contactes nous

3.4.1. Conèixer a la persona que agregues