KEMINS GRUNDER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KEMINS GRUNDER by Mind Map: KEMINS GRUNDER

1. Grundämne

1.1. Består av ett slags atomer. Alla atomer är likadana.

2. Atom

2.1. Atomkärna

2.1.1. -Protoner (positivt laddade) -neutroner (neutrala)

2.2. Elektronskal

2.2.1. -elektroner (negativt laddade)

3. Kemisk förening

3.1. Består av atomer från två eller fler a olika grundämnen.

4. Molekyl

4.1. Två eller flera atomer som sitter ihop. Det kan vara samma grundämne eller olika grundämnen.

5. Blandningar

5.1. Slamning - blandning med bitar i.

5.2. Emulsion - två vätskor som inte löser sig med varandra

5.3. Lösning - omättad (kan lösa mer av ämnet). - mättad (lägger sig på botten).

6. Rena ämnen

6.1. Grundämne

6.2. Kemisk förening (rent vatten)

7. Separera ämnen

7.1. Sedimentering

7.2. Dekantering

7.3. Filtrering

7.4. Indunstning

7.5. Destilliering

8. Olika former

8.1. Fast form - atomerna/molekylerna har sina bestämda platser och rör sig inte.

8.2. Flytande form - atomerna/molekylerna håller fortfarande ihop men de rör sig runt varandra.

8.3. Gasform - atomerna/molekylerna är lösa och rör sig fritt.

9. Lösningsmedel

9.1. Vatten

9.2. Aceton

9.3. Lacknafta

10. Olika förändringar

10.1. Fysikalisk förändring - ett ämne ändrar form från t ex flytande till gas. De kemiska beståndsdelarna är desamma.

10.2. Kemisk förändring = kemisk reaktion: Nya ämnen bildas

11. Förbränning av kol

11.1. Koldioxid bildas när det finns tillräckligt med syre.

11.2. Koloxid (mycket giftig gas) bildas när det inte finns tillräckligt med syre.

12. Kemiska tecken Reaktionsformler

13. Oxider

13.1. Ämnen som reagerar med syre får namnet oxid på slutet. t ex magnesium + syre --> magnesiumoxid.