A lírica latina. Horacio

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A lírica latina. Horacio by Mind Map: A lírica latina. Horacio

1. A lírica como xénero literario

1.1. Composicións poéticas

1.1.1. Emocións e sentimentos

1.1.1.1. Enfoque persoal e subxectivo

1.2. Lyros

1.2.1. Instrumento musical de corda

1.2.2. Lírica

1.2.2.1. Danzas e melodías

1.2.2.2. Complexa e intensa

1.3. Perfección no uso das palabras

1.3.1. Balada

1.3.1.1. De bailare

1.3.2. Soneto

1.3.2.1. De sonitus

1.3.3. Oda

1.3.3.1. De odé

1.3.4. Salmo

1.3.4.1. De psalmus

2. Subxéneros líricos

2.1. Égloga

2.1.1. Eclŏga, ἐκλογή ‘extracto, selección, peza escollida’

2.1.2. Grecia, s. IV a.C., Idilios de Teócrito

2.1.3. Diálogos de pastores sobre temas xeralmente amorosos nunha natureza idílica

2.1.4. 2 tipos de estrutura principais

2.1.5. Estrutura monódica

2.1.6. Estrutura dual

2.1.7. Algunhas representáronse no teatro (Bucólicas de Virxilio)

2.1.8. Égloga na literatura castelá

2.1.8.1. Autores destacados

2.1.8.1.1. Juan del Encina (1458-1529)

2.1.8.1.2. Lucas Fernández (1474-1542)

2.1.8.1.3. Garcilaso de la Vega (1498-1536)

2.1.8.1.4. Juan Boscán (1490-1542)

2.1.8.1.5. Hernando de Acuña (1518-1580)

2.2. Elexía

2.2.1. Poema en verso elexíaco (un verso hexámetro, outro pentámetro)

2.2.2. Autores gregos

2.2.2.1. Temas sociais e políticos

2.2.3. Autores latinos

2.2.3.1. Añaden temas de amor, vida e morte

2.2.4. Destacan

2.2.4.1. Catulo, Ovidio,Tibulo e Propercio (estes dous últimos de temática predominantemente erótica)

2.2.5. Ovidio

2.2.5.1. Temática amorosa

2.2.5.2. Tristeza e as Pónticas (poemas de lamentación polo seu exilio)

2.3. Epigrama 449 a.C - 336 a.C

2.3.1. Sobre-escribir / escribir encima

2.3.2. Composición poética

2.3.3. Breve, elegante, intenso

2.3.4. Pensamento principal festivo

2.3.4.1. Satírico

2.3.5. Inxenioso

2.3.6. Emocións e sentimentos

2.3.7. Inscrición sobre un obxeto

2.3.8. Acontecementos serios, singulares, triviais

2.3.9. Ton burlesco, xogo de palabras

2.3.10. Roma

2.3.10.1. Poesía audaz

2.3.11. Frívolo, desenfrenado, mordaz

2.3.12. Costumes, vida, sociedade

2.3.12.1. Grega e Romana

2.3.13. Marcial 40 d.C - 104 d.C

2.3.14. Descrición da vida romana

2.3.14.1. Ironía

2.3.15. Marcial

2.3.15.1. Oficio de enterrador e cazadotes

2.3.15.2. Costume de cear fóra

2.3.15.3. Regalar ungüento

2.4. Epigrama

2.4.1. Humanista Giulio Cesar Scaligero

2.4.2. Brevĭtas et argutĭa

2.4.3. León Arroyal

2.4.4. Juan de Iriarte

2.4.5. Marcial

2.4.5.1. Vida

2.4.5.1.1. 40 d.C - 104 d.C Bílbilis

2.4.5.1.2. Amigos

2.4.5.2. Obra

2.4.5.2.1. 500 epigramas / 15 libros

2.4.5.2.2. Liber de spectaculis

2.4.5.2.3. Xenia e Apophoreta

2.4.5.2.4. Características

2.5. Oda

2.5.1. Ton elevado ou cantado

2.5.2. Reflexión do poeta

2.5.3. Relixiosa, heroica, filosófica ou amorosa

2.5.4. Antiga Grecia: Corales e monodias

2.5.5. Píndaro: deuses, heroes, atletas

2.5.6. Alceo Mitilene: guerreiros, virtudes militares

2.5.7. Safo: amor e amantes

2.5.8. Anacreonte: amor, praceres da mesa

2.5.9. Horacio o máis destacado

2.5.10. Lírica castelá: Garcilaso e Frei Luis de León

3. Primeiras manifestacións

3.1. Precedentes

3.1.1. Carmen Saliorum

3.1.1.1. Saliares ou salios

3.1.1.1.1. Sacerdotes Marte

3.1.1.1.2. 12 aristócratas

3.1.1.1.3. Carmen saliare

3.1.1.2. Fratres salii

3.1.1.2.1. procesión

3.1.1.2.2. Inintelixible romanos época clásica

3.1.2. Carmen fratrum Arvalium

3.1.2.1. Fratres Arvales

3.1.2.1.1. 12 sacerdotes romanos

3.1.2.1.2. Dea Dia

3.1.2.2. Lenda

3.1.2.2.1. Rómulo e Remo

3.1.2.2.2. 1 falece > reemprazado por Rómulo > Fratres Arvales

3.1.2.3. Historia

3.1.2.3.1. Decae durante a República

3.1.2.3.2. Reorganízase durante o Imperio

3.1.2.4. Fratres Arvales

3.1.2.4.1. Lúa chea de maio > procesión no campo

3.1.2.4.2. Reunión anual

3.1.2.4.3. Carmen arvale

3.1.2.5. Texto

3.1.2.5.1. Texto hoxe en día

3.1.2.5.2. Texto orixinal

3.1.2.5.3. Alfabeto

3.1.3. Quinto Lutacio Catulo

3.1.3.1. Poesía lírica de estilo helenístico

3.1.3.1.1. Roma

3.1.3.1.2. s. II a.C.

3.1.3.1.3. círculo

3.1.3.1.4. conservación escasa

3.1.3.2. Cidadáns gregos renuncian grandezas

3.1.3.2.1. poemas breves

4. A lírica no s. I a.C.

4.1. O status social dos poetas

4.1.1. Clases sociais elevadas

4.1.1.1. Autonomía

4.1.1.2. Liberdade de expresión

4.1.1.3. Desentendemento da temática social

4.1.2. Poesía intimista

4.1.2.1. individualismo na literatura

4.2. A función da poesía, o poeta e o seu público

4.2.1. Funcións tradicionais da época

4.2.1.1. Entreter ao público

4.2.1.2. Educar mediante o contido

4.2.1.3. Cantar as glorias da patria

4.2.1.4. Temas alleos aos intereses do poeta

4.2.2. Funcións innovadoras da época

4.2.2.1. Dirixido a un público culto e esixente

4.2.2.2. Mellora no sistema educativo

4.2.2.3. Lectura como lecer

4.2.2.4. Subxetivismo do poeta

4.2.3. Movemento neotérico (Res publica tardía)

4.2.3.1. Neoteroi

4.2.3.1.1. Desprecio pola tradición latina

4.2.3.1.2. Admiración polos poetas alexandrinos: Calímaco

4.2.3.1.3. Admiración polos líricos eolos: Aleo e Safo

4.2.3.2. Epigrama

4.2.3.2.1. Amplo coñecemento

4.3. Os neotéricos

4.3.1. Neotéricos

4.3.1.1. Poetae novi

4.3.1.2. Temo empregado por Cicerón

4.3.2. Poetas

4.3.2.1. Escritos de Catulo (84 a.C. - 54 a.C.)

4.3.2.2. Calvo

4.3.2.3. Cinna

4.3.2.4. Bibáculo

4.3.2.5. Cornificio

4.3.3. Influencias

4.3.3.1. Calímaco (300 a.C. - 240 a.C.)

4.3.4. Características

4.3.4.1. Cultivar xéneros diferentes

4.3.4.2. Formas menores

4.3.4.3. Traxedia e épica desprezadas

4.3.4.4. A partir de Catulo xa non se identifica aos un metro con temáticas específicas

4.3.4.5. Calímaco coma precursor

5. Catulo

5.1. Introdución

5.1.1. Adopta a elexía e o epigrama dos poetas gregos

5.1.2. Intimismo

5.1.3. Poesía persoal

5.1.4. Poetae novi

5.1.4.1. Novidades na poesía tradicional

5.1.4.1.1. Cicerón búrlase deles

5.1.5. Fusión entre

5.1.5.1. A lírica de Safo e Anacreonte

5.1.5.2. Alexandrinos Calímaco e Filodemo

5.2. Biografía

5.2.1. Gayo Valerio Catulo (Verona, 87 a.C.)

5.2.2. Dictadura de Sila

5.2.2.1. César en Britania

5.2.3. Poesía

5.2.3.1. Carmina

5.2.3.1.1. Lesbia

5.2.4. Despeito

5.2.4.1. Bitinia

5.2.5. 54 a.C. volve a Roma

5.3. Clodia

5.3.1. Claudia Metela (97 a.C.)

5.3.2. Apio Claudio Pulcro e Cecilia Metela Baleárica

5.3.2.1. gens Claudia

5.3.3. Clodia nome plebeio

5.3.4. Quinto Metelo Céler

5.3.4.1. Primo e esposo

5.3.5. Versos de Catulo

5.3.6. Información de Cicerón

5.3.6.1. Pro Celio

5.3.7. Vulnerabilidade das mulleres

5.4. Obra

5.4.1. 116 poemas de temática e extensión variadas.

5.4.2. Clasificación segundo a inspiración:

5.4.2.1. Poemas mitolóxicos eruditos.

5.4.2.1.1. Maior extensión.

5.4.2.1.2. Inspiración alexandrina.

5.4.2.1.3. A cabeleira de Berenice:

5.4.2.1.4. Atis:

5.4.2.2. Poemas satíricos e epigramas.

5.4.2.2.1. Invectivas aos inimigos.

5.4.2.2.2. Crítica da sociedade e dos políticos.

5.4.2.2.3. Exemplo: sátira a Nonius e Vatinius, amigos de Xulio César.

5.4.2.3. Poemas líricos puros.

5.4.2.3.1. Sentimentos: amor e amizade.

5.4.2.3.2. Lesbia: amor - odio.

5.5. Conclusión

5.5.1. Poeta lírico.

5.5.2. Intensidade e autenticidade no uso do latín.

5.5.3. Precursor de:

5.5.3.1. Horacio.

5.5.3.2. Poetas elexíacos do século de Augusto.

5.5.4. Relación entre a poesía amorosa latina e a música blues.

6. Poesía e sociedade augústeas

6.1. O espazo histórico

6.1.1. Antes de Augusto

6.1.1.1. República

6.1.1.1.1. Guerras

6.1.1.1.2. Sangue

6.1.2. Despois de Augusto

6.1.2.1. Imperio

6.1.2.1.1. Época dourada da literatura

6.1.3. Imperio

6.1.3.1. período triunviral

6.1.3.1.1. Poder

6.1.3.1.2. Obras

6.1.3.2. primeiro período augústeo

6.1.3.2.1. Derrota de Antonio en Accio

6.1.3.2.2. Papel imperial de Octavio discreta pero efectivamente definido

6.1.3.2.3. Obras

6.1.3.3. terceiro cambio

6.1.3.3.1. Octavio Augusto

6.1.3.3.2. Obras

6.2. Os poetas e a sociedade

6.2.1. Poesía

6.2.1.1. Non só preocupación para os romanos respetables

6.2.2. Renuncia ao esteticismo e compromiso coa sociedade

6.2.3. Visión grega clásica da poesía

6.2.3.1. Educación moral

6.3. Os poetas e os patróns

6.3.1. Poetas

6.3.1.1. Clases altas

6.3.2. Sobrevive o padroado

6.3.2.1. Axuda moral

6.3.2.2. Prestixio

6.3.2.3. Publicidade

6.3.2.4. Relacións

6.3.2.4.1. Privadas

6.3.2.4.2. Públicas

6.3.2.4.3. Semipúblicas

6.3.3. 1º período augústeo

6.3.3.1. Mecenas

6.3.3.1.1. mediaba entre poetas e princeps

6.3.3.1.2. impulsor das artes

6.3.3.1.3. axuda a Augusto

6.3.3.1.4. xunto con Agripa

6.3.3.1.5. relación empeora

6.3.3.1.6. apoio e protección

6.3.3.1.7. Augusto

6.3.4. 2º período augústeo

6.3.4.1. Os poetas dependeron do emperador

7. Horacio

7.1. INTRODUCCIÓN

7.1.1. Roma esgotada e cansa de guerras que procuraba a paz e a tranquilidade.

7.1.2. Sur de Italia

7.1.2.1. Familia de libertos

7.1.3. Boa educación en Roma e Atenas.

7.1.4. Batalla de Filipos

7.1.4.1. Asasinos de César, Bruto e Casio

7.1.5. Regreso a Roma

7.1.5.1. Amigo de Virxilio

7.1.5.1.1. Introducción no círculo de Mecenas

7.1.5.1.2. Coñece a Augusto

7.1.6. Círculo de Mecenas

7.1.6.1. Clase acomodada

7.1.7. Horacio

7.1.7.1. Medio de vida

7.1.8. Mecenas

7.1.8.1. Augusto

7.1.8.1.1. Ocio moi confortable na cidade e no campo

7.1.9. Baixo o padroado de Mecenas

7.1.9.1. Baixo o patronato do goberno

7.1.10. Poeta

7.1.10.1. Obrigado a facer propaganda da súa política

7.2. HORACIO A TRAVÉS DO PERÍODO IMPERIAL

7.2.1. Período triunviral

7.2.1.1. Horacio mostra nos Épodos e Sátiras, o libre arbitrio republicano e a escasa simpatía polos triunviros.

7.2.2. Épodos

7.2.2.1. Fórmula de expresión da intimidade do poeta

7.2.2.1.1. Acerbitas (acritude, agresividade)

7.2.2.1.2. Atenta ós conflictos persoais e públicos dentro dun tono de pesimismo xuvenil.

7.2.3. Reunión Mecenas e Horacio cos do seu círculo

7.2.3.1. Compromiso de apoio ao proxecto político de Octavio

7.2.4. Entendemento de Horacio da necesidade de renovación do espírito poético

7.2.4.1. Expresión persoal influída polo ambiente que rodea

7.2.4.2. Obsesión por abrirse ao exterior Centra o seu traballo poético nas Odas.

7.3. A contribución horaciana á lírica

7.3.1. Primeiro en facer poesía lírica en latín. Métrica eólica

7.3.2. Oda I, II e III: Temas do momento

7.3.3. Obras perfectas, harmoniosas, variedade temática…

7.3.4. O seu pensamento é de melancolía, incredulidade, renuncia ás grandes ambicións…

7.3.5. Versatilidade técnica e rítmica

7.3.6. Gran variedade temática

7.4. A temática de Horacio

7.4.1. Grandes temas

7.4.1.1. Amor

7.4.1.2. Amizade

7.4.1.3. Himnos

7.4.1.4. Banquetes

7.4.1.5. Natureza

7.4.1.6. Reflexións

7.4.1.6.1. Filosóficas

7.4.1.6.2. Vitais

7.4.1.6.3. Políticas

7.5. Tópicos literarios

7.5.1. Horacio

7.5.1.1. Expresións

7.5.1.1.1. Contundentes, concisas e con moito éxito

7.5.1.1.2. Tradición literaria e filosófica grega