Tal, algebra, læringsteori

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tal, algebra, læringsteori by Mind Map: Tal, algebra, læringsteori

1. Primtal

1.1. Er tal med netop 2 divisorer, 1 og tallet selv

1.2. Danner udgangspunkt for primfaktoriseringen af sammensatte tal

1.2.1. Sammensatte tal er de naturlige tal som ikke er primtal

2. Brøker

3. Talmængder

4. Talbaser (talsystemer)

4.1. 2-talssystem

5. Positionssystem

6. Ligningssystem

7. Multiplikative situationer

7.1. Multiplikanden

7.1.1. Angiver hvor meget man skal tælle op hver gang

7.1.2. Angiver hvor meget man skal tælle op hver gang

7.2. Multiplikatoren

7.2.1. Viser hvor mange gange man skal gøre det

7.3. Asymmetrisk multiplikationssituation

7.3.1. Fortolkes som gentagen addition

8. De 4 regningsarter

8.1. addition

8.2. subtraktion

8.3. multiplikation

8.4. division

9. Division multiplikative situationer

9.1. Ligedelings division

9.1.1. Dele noget mellem ligestore grupper

9.2. Måledivision

9.2.1. Gentagen addition - multiplikanden er kendt, men multiplikatoren er ikke

10. PI

10.1. en uendelig decimal brøk

10.2. Geometrisk som omkredsen af en cirkel med diameter 1

11. Ligninger

12. Læremidler

12.1. Digitale lærermidler

13. Læring som tilegnelse - kap. 2

13.1. Radikale konstruktivisme

13.1.1. Piaget

13.1.1.1. Assimiliation

13.1.1.1.1. Bygger på skemaer

13.1.1.2. Akkomoditation

13.1.1.2.1. Bryder skemaer ned

13.2. Mentale skemaer

13.2.1. Von Glaserfeld

13.2.1.1. handlingsskemaer

13.3. Sprog og kommunikation

13.3.1. Social interaktion, antaget-fælles forståelse

13.3.1.1. igennem dialog afprøver vi vores forståelser og når en antaget fælles forståelse