Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Yahudilik by Mind Map: Yahudilik

1. Din Adamı

1.1. Haham

2. İbadet Yerleri

2.1. Sinegog (Havra)

3. Kutsal Kitabı

3.1. Tanah

3.1.1. Tora (Tevrat)

3.1.2. Neviim (Peygamberler)

3.1.3. Ketuvim (Yazılar)

3.2. Talmud

3.2.1. Mişna

3.2.2. Gemara

4. Anıldığı Diğer İsimler

4.1. Yahudi (Bölge)

4.2. İbrani (Kabile)

4.3. İsrail (Ünvan)

5. Temel Özellikleri

5.1. Ahit ve Seçilmişlik

5.2. Mabet

5.3. Kutsal Toprak

5.4. Mesihçilik

6. Tarihi

6.1. Atalar Dönemi

6.1.1. Hz. İbrahim

6.1.1.1. Hz. İshak

6.1.1.1.1. Hz. Yakub

6.1.2. Samuel

6.2. Mısırdan Çıkış ve Milletleşme Dönemi

6.2.1. Hz. Musa

6.2.2. Yeşu (Yûşâ)

6.3. Hakimler Dönemi

6.4. Krallar ve Mabet

6.4.1. Talut

6.4.2. Davut

6.4.3. Süleyman

6.5. Krallığın İkiye Bölünmesi ve Sürgünler

6.5.1. Kuzey İsrail Krallığı (On Kabile)

6.5.2. Güney Yahuda Krallığı (İki Kabile)

6.6. İkinci Mabet Dönemi

6.6.1. Ferisilik, Sadukilik ve Essenilik bu dönemde ortaya çıkmıştır.

6.7. İkinci Mabet Sonrası Yahudilik

7. İnanç Esasları

7.1. On Emir

7.1.1. 1. Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Tanrın benim.

7.1.2. 2. Başka ilâhlara tapmayacaksın.

7.1.3. 3. Tanrı’nın ismini boş yere ağza almayacaksın.

7.1.4. 4. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın.

7.1.5. 5. Babana ve anana hürmet edeceksin.

7.1.6. 6. Katletmeyeceksin.

7.1.7. 7. Zina etmeyeceksin.

7.1.8. 8. Çalmayacaksın.

7.1.9. 9. Komşuna karşı yalan şahitlik etmeyeceksin.

7.1.10. 10. Komşunun evine tamah etmeyeceksin.