Теорія та практика перекладу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Теорія та практика перекладу by Mind Map: Теорія та практика перекладу

1. Залучені люди

1.1. Управління

1.1.1. Кафедра Перекладу, аудиторія 219

1.1.2. Автор курсу А. Козачук

1.2. Студенти

1.2.1. Студенти 2-го курсу факультету (Переклад, бакалавр)

1.2.2. Студенти 1-го курсу

2. Інструменти та ресурси

2.1. Програма курсу

2.2. Підручники

2.2.1. Основна література

2.2.2. Додаткова

2.3. Е-курс онлайн

3. Зміст

3.1. 2 курс, бакалаври

3.1.1. План навчання

3.1.1.1. Модуль 1. Поняття перекладу та теорія перекладу

3.1.1.2. Модуль 2. Базові навички перекладачів

3.1.1.3. Модуль 3. Теорії жанрів перекладу

3.1.2. Контроль

3.1.2.1. Захист курсової роботи

3.1.2.2. Екзамен

3.2. 1 курс, спеціалісти

3.2.1. План навчання

3.2.1.1. Модуль 1. Мистецтво теорії та практики перекладу

3.2.1.2. Модуль 2. Переклад документації

3.2.1.3. Модуль 3. Художній переклад

3.2.2. Контроль

3.2.2.1. Екзамен