Jak správně napsat e-mail

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Jak správně napsat e-mail by Mind Map: Jak správně napsat e-mail

1. Předmět

1.1. RE: - reply - e-mail je odpovědí

1.2. FW: - ForWard - mail je přesposlaný

1.3. Krátký a věcný

2. Adresát

2.1. Komu (To)

2.1.1. sem patří adresáti, kterých se mail přímo týká

2.2. Kopie (Cc)

2.2.1. těmto adresátům dáváte zprávu pouze na vědomí, nevyžadujete jejich reakci

2.3. Skrytá Kopie (Bcc)

2.3.1. zde uvádějte adresáty, kteří budou utajeni

2.3.2. Uvedením adresátů do pole Skrytá kopie zabráníte nechtěnému zveřejnění kontaktů

2.3.3. Používá se, chceme-li poslat dokument více adresátům, aniž by se dozvěděli o adresách ostatních

3. Obsah

3.1. Pozdrav

3.1.1. Oslovení

3.1.2. Představení se(jen v některých případech)

3.2. Stručné sdělení informace

3.2.1. Profesionální font

3.2.2. Formální jazyk

3.3. Podpis

4. Přílohy

4.1. Ve větším množství dokumentů "zabalit"

4.2. Posílat spustitelné soubory

5. Chyby

5.1. Žádný předmět

5.2. NEPSAT VELKÝMI PÍSMENY

5.3. Posílání velkého množství souborů nezabalené (např. ZIP)

5.4. Nezkontrolování si chyb

5.4.1. Pravopis

5.4.2. Interpunkce

5.5. Předmět,který obsahuje v předmětu celé sdělení a žádný obsah