Dizajnový proces aplikácie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dizajnový proces aplikácie by Mind Map: Dizajnový proces aplikácie

1. Analýza

1.1. Konkurencia

1.1.1. Audible

1.1.2. Google Books

1.1.3. Audiolibrix

1.2. Cieľová skupina

1.3. Požiadavky zákazníka

1.4. Persony

1.5. Tok aplikácie

2. Návrh

2.1. Wireframes

2.1.1. Onboarding

2.1.1.1. Uvítanie

2.1.1.2. Funkcie aplikácie

2.1.2. Registrácia

2.1.2.1. Log In

2.1.2.2. Registrácia

2.1.2.3. Reset hesla

2.1.3. Zoznam Rozprávok

2.1.3.1. Vyhľadávanie

2.1.3.2. Filtrovanie

2.1.4. Obľúbené

2.1.4.1. Odobrať titul

2.1.4.2. Pridať titul

2.1.4.3. Sťahovanie

2.1.5. Prehrávanie

2.1.5.1. Prehrávač

2.1.5.2. Detail titulu

2.1.5.3. Zoznam kapitol

2.1.6. Nastavenia

2.1.6.1. Nastavenia hesla

2.1.6.2. Platba

2.1.6.3. Rodičovská ochrana

2.1.6.4. Povolenie sťahovania na mobilných dátach

2.2. Vizuálny jazyk aplikácie

2.3. Rozhranie obrazoviek

3. Export

4. Prototypovanie a testovanie

4.1. Invision prototyp

4.2. User testing

4.2.1. Lookback