Procès d'aprenentatge

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Procès d'aprenentatge by Mind Map: Procès d'aprenentatge

1. el cervell canvia i es unic

1.1. Lobul frontal es la part racional-ejecutora

1.1.1. encarregat de : concentració, control impulsos, memòria a curt termini

1.2. amígdala és la part emocional

1.2.1. potenciadora i activadora lobul frontal

1.3. Generar connexió quantes més àrees possibles

1.4. centrar en el talent no en el deficit

2. importancia de les emocions

2.1. generar clima de confiança

2.2. Estimulació de la capacitat de voler saber

2.3. Promoure clima emocionalment positiu

2.4. afavorir el benestar i plaer per apendre, en detriment del estres

3. la novetat potencia l'atenció

3.1. Us dels interesos de l’alumnat en els aprenentatges

3.2. experimentació i aprenetatge vivencial

4. l'exercici fisic millora el procès

4.1. millora estat anim

4.2. potencia neuroplasticitat

4.3. ajuda a la gestió del estres

5. progrès amb la pràctica contiua

5.1. Cada aprenentatge en la seva etapa, en el seu temps ( etapa sensible)

5.2. Treball per projectes o ABP

6. Joc afavoridor relacional amb l'entorn

6.1. connector de diferents perspectives

6.2. Foment de la curiositat cap al que es desconegut i innovador

6.3. Imitació: activació neurones mirall- reflexe interior del exterior

7. Art: eina de millora per el cervell

7.1. plasticitat del cervell

7.2. creativitat

7.3. conexió món intern amb l'extern

7.4. utilització del cos i la practica

8. som éssers socials

8.1. Contextualització de l’aprenentatge

8.2. Retroacció aula-realitat quotidiana

8.3. Aprenentatge cooperatiu

8.4. Preparador per a la vida