Аналіз повісті М. Коцюбинського "Дорогою ціною"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Аналіз повісті М. Коцюбинського "Дорогою ціною" by Mind Map: Аналіз повісті М. Коцюбинського "Дорогою ціною"

1. Тема

1.1. Боротьба проти кріпацтва

1.2. Прагнення селян до вільного життя

2. Ідея

2.1. Оспівування волелюбності

2.2. Засудження кріпацтва

3. Основна думка

3.1. Боротьба з гнобителями

3.2. Знищення класового поділу

4. Жанр

4.1. Оповідання

4.2. Повість

4.2.1. Пригодницька

4.2.2. Історико-романтична

5. Композиція

5.1. Вступ

5.2. І частина

5.3. ІІ частина

5.4. ІІІ частина

5.5. ІV частина

5.6. V частина

5.7. Епілог

6. Час у творі

6.1. Др. пол. ХІІІ ст.

6.2. Поч. ХІХ ст.

6.3. Декілька тижнів

7. Сюжетні лінії

7.1. Історична

7.2. Героїчна

7.3. Інтимна

8. Головні герої

8.1. Остап

8.2. Соломія