Get Started. It's Free
or sign up with your email address
kool by Mind Map: kool

1. Klassiruumid

1.1. Võmla

1.2. Söökla

1.3. Raamatukogu

1.4. Aula

2. Õppeained

2.1. Eestikeel

2.2. Vene keel ja kirjandus

2.3. Loodusõpetus

2.4. Inglise keel

3. Lugema

4. Kirjutama

5. Õppima

6. Arvuti mängima

7. Rääkima

8. Õppevahendid

8.1. Õpik

8.2. Vihik

8.3. Töövihik

8.4. Päevik

8.5. Joonlaud