Deel 1: begrip en beginselen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Deel 1: begrip en beginselen by Mind Map: Deel 1: begrip en beginselen

1. Definitie

1.1. regelt de overheidstussenkomst via specifieke instellingen en voorzieningen

1.2. waarom? bijzondere bijstand verlenen aan jongeren van wie het welzijn/ontplooiing onvoldoende wordt gewaarborgd door het gezinsmilieu en de algemene maatschappelijke voorzieningen

2. Wanneer van toepassing?

2.1. algemene bepalingen tot onderhoud, opvoeding en ontplooiing zijn ontoereikend

2.2. ouders/jongere komen er zelf niet toe om met hulp van algemene voorzieningen de ontoereikendheid op te vangen

3. Twee vormen van interventies

3.1. Hulpverlening binnen vrijwillige JBR via jeugdhulpaanbieders, ITP en GV

3.2. Gedwongen JBR via rechterlijke beslissing

4. 3 doelgroepen

4.1. 1. jongeren in een VOS

4.2. 2. Jongeren vervolgd wegens een MOF

4.3. 3. Geesteszieke minderjarigen (gedwongen observatie, verblijf in een psychiatrische dienst, verpleging in een gezin

5. Beginselen

5.1. Respect voor de rechten van het kind

5.2. Gezinsgerichtheid

5.3. Subsidiariteit

5.4. Diversiteit in interventies

5.5. Hulpverlenend karakter