חשיבה ביקרותית

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
חשיבה ביקרותית by Mind Map: חשיבה ביקרותית

1. שמות המגישות

1.1. מיכל שמעון ורוני שמיר

2. היתרונות החשיבה הביקורתית אצל תלמידים

2.1. ניצול ועמידת המידע אותו התלמידים מקבלים מהאינטרנט על מנת ליעל את תהליך הלמידה

2.2. התלמידים זקוקים לחשיבה הביקורתית כדי להפוך ממקבלי מידע, למאמצי מידע אובייקטיבים אשר מסוגלים לבצע שינוים במידע שנצרך

3. מפת חשיבה לפיתוח מיומניות של חשיבה ביקורתית

3.1. שלב 1

3.1.1. הקצאת חומרי קריאה לתלמידים

3.1.2. כדי לחדד את מעורבות התלמידים בתהליך קריאה ארוך, התלמידים יצטרכו להוסיף מידע חיוני שיעזור בבניית מפת החשיבה

3.1.3. WH questions- כדי לעזור לתלמידים לזהות מסרים חשובים בקריאה

3.2. שלב 2

3.2.1. הרשמה לאתר Popplet בעזרת שם משתמש וסיסמה

3.2.2. פתיחת מפת חשיבה חדשה בעזרת לחיצה על -Make new Popplet

3.2.3. הכנסת מילות מפתח, רעיונות מרכזיים או שאלות שעלו במהלך הכתיבה על מנת לבנות את המפה

3.3. שלב 3

3.3.1. סקירה והרחבה של המידע המודגש כדי להרחיב את מפת החשיבה

3.3.2. ישנה אפשרות להוספת סירטונים, תמונות או ציורים כדי להמחיש את העובדות

3.4. שלב 4

3.4.1. שיתוף מפת החשיבה עם שאר התלמידים

3.4.2. השערת ביקורת ותגובות על מפת החשיבה של לפחות שלושה תלמידים

4. בעיות איתם מתמודדים תלמידים חסרי חשיבה ביקורתית

4.1. חוסר יכולת חשיבה ושילוב מידע בעולם המושגים שלהם

4.1.1. Materials

4.1.2. Personnel

4.1.3. Services

4.1.4. Duration

4.2. קושי בהסברה והבנה של מושגים מורכבים, דבר הגורם לאי הבנה ופילוג בדיונים בין תלמידים

5. מה היא חשיבה ביקורתית?

5.1. יכולת חשיבה הגיונית, שבה תלמידים שופטים ומוודאים את הדיוק, התוקף והמשמעות של המידע שהם מקבלים

5.2. חשיבה ביקורתית מורכבת משני אלמנטים: מיומנות והשלכות

5.3. חשיבה ביקורתית נוצרת על ידי תצפית, ניסיון, השתקפות וחשיבה