Kế hoạch xây dựng & bán hàng đèn gỗ trang trí Woodlight

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kế hoạch xây dựng & bán hàng đèn gỗ trang trí Woodlight by Mind Map: Kế hoạch xây dựng & bán hàng đèn gỗ trang trí Woodlight

1. Website

1.1. Xây dựng lại giao diện Woodlight.vn

1.1.1. Tìm hiểu và xây dựng website dựa trên: LZF, 2modern

1.1.2. Tìm kiếm đơn vị thực hiện ý tưởng

1.2. Nội dung Website

1.2.1. Trang chi tiết sản phẩm

1.2.1.1. Thông tin sản phẩm

1.2.1.1.1. Thông số kĩ thuật

1.2.2. Trang chủ

1.2.3. Các thông tin liên quan

1.2.3.1. Giới thiệu về công ty

1.2.3.1.1. Chất liệu sản phẩm

1.2.4. Update hình ảnh sản phẩm theo trang LZF

2. Bán hàng

2.1. Fanpage

2.1.1. Đăng bài trên Fanpage

2.2. Trang FB cá nhân

2.2.1. Tham gia vào nhóm để đăng bài

2.2.2. Mục tiêu: Nhóm chuyên về thi công, thiết kế nội thất

2.3. Chạy ad

2.3.1. FB ( Nhờ A.Dương hỗ trợ)

2.3.2. Google(FB ( Nhờ A.Dương hỗ trợ)

2.4. CSKH

2.4.1. Gọi ĐT hỏi thăm

2.4.2. Xin hình ảnh Feedback

3. Sản phẩm

3.1. Liên hệ xưởng

3.1.1. Liên hệ thông tin để chụp hình sản phẩm

3.1.2. Lên lịch chụp hình khi sản phẩm hoàn thành

3.2. Tìm kiếm thông tin sản phẩm

3.2.1. MDF

3.2.2. Veneer

3.2.3. Tìm kiếm các sản phẩm mới trên Pinterest

3.2.4. Cập nhật thêm thông tin/hình ảnh của sản phẩm