Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GRAPHIC by Mind Map: GRAPHIC

1. ประเภท

1.1. 2มิติ

1.1.1. ภาพกราฟิกที่มีแต่ความกว้างและความยาว แต่จะไม่มีความหนาหรือความลึก

1.2. 3มิติ

1.2.1. ภาพที่ได้จะมีลักษณะเหมือนภาพที่มองจากตาคน มีส่วนโค้ง เว้า มุม แสง ความลึก มีลักษณะการมองภาพที่เหมือนจริง

2. ระบบสี

2.1. RGB

2.1.1. ประกอบด้วย 3 สีคือ แดง เขียว และสีน้ำเงิน

2.1.2. เมื่อนำมาผสมกันทำให้เกิดสีต่างๆ บนจอคอมพิวเตอร์มากถึง 16.7 ล้านสี

2.1.3. เมื่อนำมาผสมกันจะทำให้เกิดสีขาว (การผสมสีแบบบวก)

2.2. LAB

2.2.1. เป็นระบบสีที่ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์ใดๆ

2.2.2. Luminance เป็นการกำหนดความสว่าง

2.2.3. “A” เป็นค่าของสีที่ไล่จากสีเขียวไปสีแดง

2.2.4. “B” เป็นค่าของสีที่ไล่จากสีน้ำเงินไปเหลือง

2.3. CMYk

2.3.1. ประกอบด้วยสีหลัก 4 สีคือ ฟ้า ม่วงแดง เหลือง และดำ

2.3.2. หลักการเกิดสีคือ หมึกสีหนึ่งจะดูดกลืนแสงจากสีหนึ่งแล้วสะท้อนกลับออกมาเป็นสีต่างๆ

2.3.3. เมื่อนำมาผสมกันจะเกิดสีเป็นสีดำ (การผสมสีแบบลบ)

2.4. HSB

2.4.1. เป็นระบบสีแบบการมองเห็นของสายตามนุษย์

2.4.2. Hue คือสีที่สะท้อนออกมาจากวัตถุแล้วเข้าสู่สายตาของเรา

2.4.3. Saturation คือความสดของสี

2.4.4. Brightness คือระดับความสว่างของสี

3. ความหมาย

3.1. ศิลปะแขนงหนึ่งซื่งใช้การสื่อความหมายด้วยการใช้เส้น ภาพวาด สัญลักษณ์ ฯลฯ

4. ประโยชน์

4.1. ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย และน่าสนใจมากกว่า

4.2. ใช้แสดงแผนที่ แผนผัง และภาพของสิ่งต่างๆ

4.3. ใช้ในการออกแบบทางด้านต่างๆ

4.4. ช่วยทางการด้านเรียนการสอน

5. หลักการทำงาน

5.1. RASTER

5.1.1. เกิดจากการเรียงตัวของจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่เรียกว่า พิกเซล (Pixel)

5.1.2. มีการเก็บค่าสีที่เจาะจงในแต่ละตำแหน่ง ๆ

5.1.3. ข้อดี-เหมาะสำหรับภาพที่ต้องการสร้างสีหรือกำหนดสีที่ต้องการความละเอียดและสวยงาม

5.1.4. ข้อเสีย-หากขยายภาพ ความละเอียดภาพจะลดลง แต่หากจุดสีชัดเจนขึ้นไฟล์จะมีขนาดใหญ่ ต้องใช้เนื้อที่จัดเก็บมากขึ้นด้วย

5.2. VECTOR

5.2.1. เกิดจากการประมวลผลโดยอาศัยหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ มีสีและตำแหน่งที่แน่นอน ภาพจะมีความเป็นอิสระต่อกัน

5.2.2. ข้อดี-หากขยายภาพ ความละเอียดของภาพจะไม่ลดลง ,ขนาดของไฟล์ภาพมีขนาดเล็ก

6. ประเภทของไฟล์

6.1. JPEG หรือ JPG

6.1.1. เป็นรูปแบบไฟล์ที่เก็บภาพแบบราสเตอร์ที่ไม่ต้องการคุณภาพสูงมากนัก

6.1.2. ไฟล์มีขนาดเล็กสามารถบีบอัดข้อมูลได้หลายระดับ

6.2. GIF

6.2.1. เป็นไฟล์ภาพที่สามารถบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กได้

6.2.2. จะทำการบันทึกแบบแยกเลเยอร์ (Layer) โดยเก็บประวัติการทำงานเอาไว้ เพื่อง่ายต่อการแก้ไขในภายหลัง

6.2.3. ส่วนมากจะนำไปใช้บันทึกเป็นไฟล์ภาพ เคลื่อนไหวและในการใช้งานบนเว็บเพจ

6.3. PNG

6.3.1. นำจุดเด่นของไฟล์ภาพแบบ GIF และแบบ JPG มาพัฒนาร่วมกัน

6.3.2. แสดงสีได้มากกว่า 256 สี และยังสามารถทำพื้นหลังภาพให้โปร่งใสได้

6.4. BMP

6.4.1. เป็นรูปแบบของไฟล์ภาพมาตรฐานที่ใช้ได้ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์

6.4.2. มีลักษณะการจัดเก็บ ไฟล์ภาพเป็นจุดสีทีละจุดจึงทำให้ภาพดูเสมือนจริง

6.5. PSD

6.5.1. เป็นไฟล์ภาพเฉพาะโปรแกรม Adobe Photoshop

6.6. TIF หรือ TIFF

6.6.1. ใช้เก็บภาพแบบราสเตอร์คุณภาพสูง

6.6.2. สามารถเก็บข้อมูลของภาพไว้ได้ครบ ทำให้คุณภาพของสีเหมือนต้นฉบับ