ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΕΝΕΡΓΕΙΑ by Mind Map: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΜΟΡΦΕΣ

1.1. ΚΙΝΗΤΙΚΗ

1.2. ΘΕΡΜΙΚΗ

1.3. ΦΩΤΕΙΝΗ

1.4. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

1.5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

1.6. ΠΥΡΗΝΙΚΗ

1.7. ΧΗΜΙΚΗ

1.8. ΔΥΝΑΜΙΚΗ

2. ΕΡΓΟ

3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

3.1. ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ

3.2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ

3.3. ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ

3.4. ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ

3.5. ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ

3.6. ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΖΕΤΑΙ

4. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

4.1. ΑΙΟΛΙΚΗ

4.2. ΗΛΙΑΚΗ

4.3. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ

4.4. ΒΙΟΜΑΖΑ

4.5. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

4.6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ