Поняття про глобатьні проблем людства.Проблема війни і миру . Проблема тероризму .

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Поняття про глобатьні проблем людства.Проблема війни і миру . Проблема тероризму . by Mind Map: Поняття про глобатьні проблем людства.Проблема війни і миру . Проблема тероризму .

1. Час та причини виникнення й загострення глобальних проблем людства

1.1. Глобальні проблеми людства- комплекс проблем ,що стосуються життєвих інтересів всіх народів світу ,характеризується динамізмом і вимагають для свого розв'язування колективних зусиль світової громадськості.

1.2. Геоглобалістика-міждисциплінарний науковий підхід, спрямований на комплексний розгляд глобальних проблем людства та пошук шляхів їх вирішення. Розділ політології, який вивчає політичні процеси, тенденції та явища в масштабах всього світу.

1.3. Найактуальніші проблеми сьогодення: проблема війни і миру , екологічна, сировинна, енергетична , демографічна , продовольча, подолання відсталості країн,що розвиваються , освоєння Світового океану , тероризм , дефіцит демократії , бюрократизм , криза культури та духовності , поширення"хвороб століття" (СНІД ,серцево-судинних захворювань ,раку ) ,проблеми молоді , комп'ютерні злочини .

2. Взаємозв'язок глобатьних проблем

2.1. Усі глобальні проблеми можна поєднати у кілька напрямків їх прояву ,а саме: озброєння, екологія, економіка, енергетика, здоровя, космічні технології ,політика, суспільство, технології .

2.2. За оцінками фахової спільноти , на це потрібно 1 трлн доларів США щороку .

3. Проблема війни і миру

3.1. За 5,5 тис. років на Землі відбулося близько 15000 війн .

3.2. В XVII ст. всі війни в Європі забрали життя 3,3 млн осіб, то XVIII ст. - вже 5,4 млн ,а у XIX ст. - 5,7 млн . Найбільших втрат зазнали в XX ст. під час двох світових війн .

3.3. Глобальною проблемою війни і миру стала з появою зброї масового враження : спершу хімічна та бактеорологічної , а на прикінці Другої світової війни й ядерної . Саме застосування останньої унеможливило проведення локальної війни . Аварія на Чорнобильській АЕС у 1986рю підтвердила ,що ядерна катастрофа не може бути місцевою .

3.4. Держави Ядерного клубу : США ,Росія, Китай ,Франція , Велика Британія були визнані ядерними в 1970 році .

3.5. "Молоді" ядерні держави: Індія , Пакистан та Ізраїль .

3.6. Після розпаду Радянського Союзу Україна разом з Казахстаном та Білоруссю відмовилися від утримування на своїй тереторії ядерної зброї та проголосила про свій без'ядерний статус .

4. Проблеми тероризму

4.1. Тероризм -у широкому сенсі використання або загроза застосування насильства для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети.

4.2. Державний тероризм -це насилля з боку держави, яке не має законодавчого або судового забезпечення та може практикуватись державними силовими структурами як всередині держави , так і за її кордонами - аж до проведення спеціальних операцій проти інших держав.

4.3. Диверсійний тероризм-організоваторами акцій якого є секретні служби держав-супротивників .

4.4. Правий тероризм - домагається ліквідації парламентської демократії і запровадження авторитарного режиму- диктатури .