Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
10 :) by Mind Map: 10 :)

1. Служби Інтернету

1.1. Служби для спілкування

1.1.1. Пошта

1.1.2. месенджери

1.2. Комунікаційні служби

1.3. Телеконференція (форум)

1.4. WWW (World Wide Web)

1.5. FTP-послуга

1.5.1. служба прямого доступу до файлів у файлових Internet-архівах, яка потребує повноцінного підключення до мережі.

1.6. Служби передавання файлів

1.7. IRC

1.7.1. система розмовних кімнат яка створена для обміну досвідом та введення конференцій

1.8. пошукові служби

1.8.1. пошукові машини (spiders, crowlers)

1.8.1.1. досліджують всю інформацію в мережі інтернет для надання обширної первної інформації при запиті користувача

1.8.2. пошукові сайти

1.8.2.1. можливість шукати інформацію на певному сайті через розроблену систему пошуку.

1.8.3. каталоги

1.8.3.1. Каталоги надають можливість переглядати зібрану до купи інформацію

2. Презентації

2.1. Потокові

2.1.1. (Фільми)

2.1.2. Формати доданих А

2.1.3. Створюється в Movie Maker

2.2. Слайдові

2.2.1. На презентації можна розмістити

2.2.2. Створюється в Power Point

3. Текстовий редактор

3.1. Редагування документів

3.2. Створення документів

3.2.1. Формати документів: -.doc -.docx

3.3. Створення та обробка тексту