Család szerepe az akkulturáció folyamatában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Család szerepe az akkulturáció folyamatában by Mind Map: Család szerepe az akkulturáció folyamatában

1. Migrációs döntés

1.1. kognitív

1.1.1. saját jövőkép

1.1.2. gyerekek jövője

1.2. érzelmi

1.2.1. otthon maradó család reakciói

1.2.1.1. támogató

1.2.1.2. ellenálló

1.2.1.3. megkérdőjelező

2. Akkulturáció

2.1. otthon maradt család

2.1.1. szétszakadt család

2.1.1.1. külföldön dolgozó támogatása, párkapcsolat érzelmi megerősödése

2.1.1.1.1. többi családtag migrációjának előkészítése

2.1.1.2. kettős megfelelési kényszer

2.1.1.2.1. gyermekek adaptációja

2.1.1.2.2. párkapcsolati nehézségek

2.1.2. otthon maradt szülők

2.1.2.1. nagyszülői szerephiány

2.1.2.2. anyagi, lelki támogatás

2.2. családtagok külföldön

2.2.1. apa munkájának veszélybe kerülése

2.2.2. passzivitás

2.2.2.1. anya-háziasszony elmagányosodás

2.2.2.2. gyerekek beilleszkedése

2.2.2.3. anya alacsony státuszú munkavállalása

2.2.3. ágencia

2.2.3.1. gyermektelen feleség karrierépítése

2.2.4. új életesemény (gyermekszületés, házasság)

3. hazatérés

3.1. nem saját döntés

3.1.1. visszailleszkedési nehézségek

3.1.1.1. magány

3.1.1.2. visszavágyódás

3.1.1.3. külföldi kapcsolatok keresése

3.1.1.4. problémák környezeti hatásként érzékelése

3.2. saját döntés

3.2.1. megtalált szociális háló

3.2.2. "nászút"

3.2.3. problémák feladatokként értékelése

3.2.4. új életesemény

4. Migrációs döntés hazatéréskor

4.1. passzitvitás: nem saját döntés

4.1.1. kiküldetés

4.1.2. férj munkája veszélybe kerül

4.2. ágencia: saját döntés

4.2.1. "kényszermigráció": pl anyagiak miatt

4.2.2. sikertelen beilleszkedés , saját vagy családtag

4.2.2.1. otthon maradt család, barátok hiánya

4.2.3. új életesemény (szülés)

5. Kapcsolattartás

5.1. sikeres adaptáció esetén

5.2. sikertelen adaptáció esetén

5.2.1. erős honvágy

6. Nemzeti identitás alakulása

6.1. indulás előtt: nem foglalkozik a nemzeti identitással

6.2. hazatérve: nemzeti identitás átalakul

6.2.1. negatív állampolgári identitás

6.2.2. kulturnemzeti identitás mellett nemzeti identitás leképzése saját referencia csoportra (család, barátok)

6.3. külföldön: csoportidentitás kiemelkedik

6.3.1. büszke kultúrnemzeti identitás