Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Disco Travel by Mind Map: Disco Travel

1. Mục Tiêu

1.1. Tăng tương tác và gắn kết thương hiệu Disco Travel với khách hàng

1.2. Quảng bá tour du lịch PHCT và Ô Trấn

1.3. Nhận dạng thương hiệu và hình ảnh tốt về công ty du lịch Disco Travel để thu hút khách hàng tiềm năng.

1.4. Thông báo chương trình giàm giá tour du lịch PHCT và Ô Trấn

2. Kế hoạch (3 tháng)

2.1. Sản phẩm

2.1.1. Tour du lịch Phượng Hoàng cổ trấn

2.1.2. Tour du lịch Ô Trấn

2.2. Khách hàng mục tiêu (25-55 tuổi)

2.2.1. Đối tượng 25-35 tuổi

2.2.1.1. Khách hàng cũ

2.2.1.2. Khách hàng tìm kiếm

2.2.1.2.1. Nhân viên văn phòng

2.2.1.2.2. Những người thích và comments các bài post về các tour du lịch nước ngoài

2.2.1.2.3. Những người yêu thích du lịch

2.2.2. Đối tượng 35-45 tuổi

2.2.3. Đối tượng 45-55 tuổi

2.3. Digital 3 tháng

2.3.1. Google

2.3.1.1. Tiếp cận 200.000 người

2.3.1.2. CPC 2.500 người

2.3.2. Facebook

2.3.2.1. Like Page

2.3.2.1.1. 18.000 likes

2.3.2.2. Like Post

2.3.2.2.1. 1.200 likes

2.3.2.3. FB Video views

2.3.2.3.1. 100.000 views

2.3.2.4. Comments

2.3.2.4.1. 3.000 comments

2.3.2.5. Inbox

2.3.2.5.1. 500

2.3.3. SEO

2.3.3.1. Từ khóa

2.3.3.1.1. Du lịch quốc tế khám phá

2.3.3.1.2. Disco Travel

2.3.3.1.3. Khám phá du lịch cùng Disco

2.3.4. Youtube

2.3.4.1. Sharing

2.3.4.1.1. 150

2.3.4.2. Making

2.3.4.2.1. 50

2.3.4.3. Like

2.3.4.3.1. 300

2.3.4.4. Subscriber

2.3.4.4.1. 100

2.3.5. Zalo

2.3.5.1. Zalo group

2.3.5.1.1. 25

2.3.5.2. Zalo Official

2.3.5.3. Like

2.3.5.3.1. 500

3. Video

3.1. Post Video sản xuất

3.1.1. Viral Video

3.1.1.1. Like

3.1.1.2. Subscribe

4. Facebook

4.1. Bài viết

4.1.1. SEO bài viết

4.1.2. Video

4.1.3. Game

4.1.4. Khuyến mãi

4.1.5. Chatbot

4.2. Quảng cáo

4.2.1. Xây dựng Video

4.2.2. Khuyến mãi giảm giá

4.2.3. Chạy Re-Marketing

4.2.4. Quảng cáo trên tập data

4.3. Chatbot

4.3.1. Xây dựng kịch bản

4.3.2. Quảng cáo tự động

4.3.3. Tương tác

4.4. Customer Targeting

4.4.1. Dùng UID

4.4.1.1. 200.000

4.4.2. Tập Look Alike

4.4.2.1. 20.000

4.4.3. Dùng Facebook Targeting

4.4.3.1. 1.000

4.4.4. Audience Insight

5. Website

5.1. Thiết kế Landing Page

5.1.1. Banner gây tò mò

5.1.2. Đảm bảo sự hài lòng

5.1.3. Mô tả sản phẩm và dịch vụ

5.1.4. Hình ảnh

5.1.5. Phát biểu của đối tác, khách hàng

5.1.6. Khuyến mãi

5.1.7. Kêu gọi hành động

6. Lộ trình thực hiện

6.1. Tháng 8

6.1.1. Tăng tương tác

6.1.2. Giới thiệu về công ty

6.2. Tháng 9

6.2.1. Giới thiệu về công ty và các tour: Phượng Hoàng cổ trấn và Ô trấn

6.2.2. Khuyến mãi tết Trung Thu

6.3. Tháng 10

6.3.1. Review về tour du lịch Ô trấn

6.3.2. Review về tour du lịch Phượng Hoàng cổ trấn