MILLORAR L'EXPRESSIÓ ESCRITA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MILLORAR L'EXPRESSIÓ ESCRITA by Mind Map: MILLORAR L'EXPRESSIÓ ESCRITA

1. Escriure bé per pensar millor

1.1. Josep M. Espinàs

1.2. Estudi

1.2.1. Organisme

1.2.1.1. Generalitat de Catalunya

1.2.2. Objecte

1.2.2.1. alumnes de 10 anys

1.2.3. Objectiu

1.2.3.1. conèixer el domini en diverses matèries

1.2.4. Conclusió

1.2.4.1. dificultats per expressar-se per escrit amb correcció lingüística.

1.2.5. Recomanació

1.2.5.1. promoure la utilització del text exrit, perquè millora "la imaginació i l'estructuració de les idees".

1.3. Idees principals

1.3.1. L'escriptura és una tècnica

1.3.2. Escriure correctament ajuda a pensar amb més precisió

1.3.3. S'ha de practicar l'escriptura

1.3.3.1. Pensar el que volem dir

1.3.3.2. Una frase, una idea.

1.3.3.3. Llegir-la per comprovar si queda clara.

1.3.3.4. Deprés de cada frase un punt.

1.3.3.5. Quan dominem la tècnica de pensar-escriure, podrem improvisar.

2. Estracte del debat

2.1. Intervencions fins al 16.10.2008

2.1.1. Lourdes Casas, Eva Pla, Marta Bolaños, Olga Martra, Roser Torroglosa, Cristina Ramon, M. del Mar Cuñado

2.2. Principals idees

2.2.1. Per escriure bé s'ha de

2.2.1.1. Pensar el que es vol dir i estructurar les idees

2.2.1.2. Estructurar les idees

2.2.1.3. discriminar els elements que no aporten coherència al missatge

2.2.1.4. Tenir en compte a qui va dirigit el missatge escrit, el context, etc.

2.2.1.5. Rellegir-lo abans de donar-lo per finalitzat

2.2.2. El text escrit millora la imaginació i l'estructuració d'idees

2.2.3. Per adquirir habilitat en l'escriptura

2.2.3.1. Llegir molt.

2.2.3.2. Fer cursos i documentar-se

2.2.3.3. Dominar els recursos lingüístics

2.2.3.3.1. Gramàtica

2.2.3.3.2. Disposar de diccionaris, traductors, manuals de la llengua, etc.

2.2.3.3.3. Altres

2.2.3.4. Pràcticar

2.2.4. L'escriptura és una forma de comunicació, un canal per expressar les nostres idees.

2.2.5. Ser un bon orador, no significa ser un bon escriptor, ni a la inversa.

2.2.5.1. precisa d'habilitats i actituds, que poden ser innates o adquirides.