Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LES MIGRACIONS by Mind Map: LES MIGRACIONS

1. TIPUS DE MIGRACIONS

1.1. NORD-NORD: FEINA O ESTUDIS

1.2. SUD-SUD: VIATJAR DE PAÏSOS POBRES A D'ALTRES TAMBÉ POBRES

1.3. NORD-SUD: TURISME

1.4. SUD-NORD: GUERRES, PERSECUCIÓ, ETC...

2. CAUSES

2.1. PER FEINA

2.2. GUERRES

2.3. PER ESTUDIS

2.4. PER POLÍTICA

2.5. FENOMENS ATMOSFÈRICS I METEOROLÒGICS

3. CONSEQÜENCIES

3.1. FRONTERES

3.2. RACISME

3.3. DIFICULTATS EN INTEGRACIÓ

3.3.1. IDIOMES

3.3.2. CULTURA

4. QUÈ SÓN LES MIGRACIONS?

4.1. ÉS EL DESPLAÇAMENT D'UN LLOC D'ORIGEN CAP A UNA ALTRE DESTINACIÓ