Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MIGRACIONS by Mind Map: MIGRACIONS

1. TIPUS

1.1. Nord-Nord

1.2. Sud-Sud

1.3. Sud-Nord

1.4. Nord-Sud

2. CAUSES

2.1. Polítiques

2.1.1. Persecució...

2.2. Pobresa

2.3. Culturals

2.3.1. Estudis de nivell avançat , carrera en universitats d'alt nivel...

2.4. Guerra

2.4.1. Terrorisme...

2.5. Desastres naturals

2.5.1. Terratrèmols , erupcions volcàniques , inundacions , sequera...

3. CONSEQUÈNCIES

3.1. Desequilibris en l'estructura per edat i sexe

3.2. Introdueixen un major religiosos, polítics i la varietat lingüística, formant grups segregats i marginals

3.3. Conflictes socials a la classe obrera, per acceptar salaris granja...

3.4. Disminució dels salaris per a l'explotació dels treballadors migrants

3.5. Increment de la violència

3.6. El bullying

3.7. Explotació

3.8. Camps de refugiats, l'espera de localització d'immigrants de guerra

3.8.1. Augmentar les necessitats dels serveis, especialment, atenció i educació