My New Mind Map

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
My New Mind Map by Mind Map: My New Mind Map

1. Demontáž, kontrola

1.1. Demontáž zbraně

1.2. Povrchová kontrola

1.3. Přeměření tolerencí

1.4. Identifikace závady

2. Oprava

2.1. Zjištění technologického postupu

2.2. Zajištění odpovídajícího vybavení

2.3. Odstranění závady

2.4. Oprava povrchové úpravy

3. Kontrola, montáž

3.1. Přeměření tolerancí

3.2. Kontrola povrchové úpravy

3.3. Kontrola funkčnosti

3.4. Kompletní montáž