Табличний процесор MS Excel

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Табличний процесор MS Excel by Mind Map: Табличний процесор MS Excel

1. Області застосування Excel

1.1. Завдяки тому, що лист Excel являє собою готову таблицю, Excel часто використовують для створення документів без усіляких розрахунків, що просто мають табличне представлення;

1.2. У Excel легко можна створювати різні види графіків і діаграм, які беруть дані для побудови з комірок таблиць (графік зниження ваги тіла за вказаний період від початку занять спортом);

1.3. Його можуть використовувати звичайні користувачі для елементарних розрахунків (скільки витратив за цей місяць, що/кому/коли дав/взяв);

1.4. Excel містить багато математичних і статистичних функцій, завдяки чому його можуть використовувати школярі і студенти для розрахунків курсових, лабораторних робіт;

1.5. Excel інтенсивно використовується в бухгалтерії — у багатьох фірмах це основний інструмент для оформлення документів, розрахунків і створення діаграм;

1.6. Excel може навіть працювати як база даних.

2. Загальні відомості

2.1. Excel - програмований табличний калькулятор. Всі розрахунки в Excel виконують формули. Для зміни порядку виконання операцій використовуються круглі дужки.

3. Основні функції

3.1. Створення і редагування електронних таблиць;

3.2. Створення багатотабличних документів;

3.3. Оформлення і друк електронних таблиць;

3.4. Побудова діаграм, їхня модифікація та вирішення економічних завдань графічними методами;

3.5. Створення багатотабличних документів, об'єднаних формулами;

3.6. Створення підсумкових і зведених таблиць;

3.7. Використання при побудові таблиць інформації із зовнішніх баз даних;

3.8. Створення слайд-шоу;

3.9. Рішення оптимізаційних завдань;

3.10. Вирішення економічних завдань типу "що - якщо" шляхом підбору параметрів;

4. Основні типи діаграм

4.1. Графік:

4.1.1. Зручно використовувати для побудови графіків математичних функцій. Крім того, діаграми цього типу ілюструють тенденцію змінення даних через постійні проміжки часу.

4.2. Кругова діаграма;

4.2.1. Використовують за необхідності визначити частку окремих елементів у загальному цілому. Цю частку найчастіше вимірюють у відсотках.

4.3. Гістограма;

4.3.1. Демонструє абсолютні величини. Використовується, коли важливо бачити значення тієї чи іншої числової величини.

4.4. Об’ємна гістограма;

4.4.1. Доцільно будувати тоді, коли потрібно зобразити залежність однієї величини від двох інших.

4.5. Поверхня;

4.5.1. Це різновид об’ємної гістограми, яка визначає залежність між неперервними величинами. Цю діаграму називають також тривимірним графіком.

4.6. Точкова діаграма;

4.6.1. Обирають найчастіше тоді, коли використовують два набори числових даних, але в жодному з них значення не впорядковані і розподілені нерівномірно.

5. Спеціальні компоненти вікна Excel

5.1. Ряд формул - целая панель, которая находится в верхней части окна Excel, що використовується для входа в редакцию из звёзд комірки. Змістом комірки може бути як постійне значення (скажімо, число / текст), так і формула.

5.2. Поле імені – це текстове поле ліворуч від рядка формул, у якому відображається ім’я виділеної комірки або елемент діаграми. У цьому полі можна швидко перевизначити ім’я комірки.

5.3. Робоча частина аркуша – це графічне зображення електронних таблиць. Робоча частина складається з комірок і заголовків рядка і стовпців.

5.4. Вкладки аркушів – ці елементи розташовані в нижній частині вікна. Вони нагадують вкладки в каталожній шухляді. Клацання мишею по будь-якій з вкладок відкриває відповідний аркуш робочої книги.

5.5. Межа вкладок аркушів – вертикальна риска праворуч від вкладок аркушів, що визначає розмір ділянки вкладок. Потягнувши за цю межу, можна змінити розмір ділянки вкладок.