ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ by Mind Map: ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

1. ซอฟต์แวร์และระบบช่วยทำงาน

1.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

1.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

1.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางการทำงาน

1.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

1.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

1.1.5. ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย

1.1.6. ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเว็ปไซต์และการติดต่อสื่อสาร

1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

1.2.1. ซอฟต์แวร์เฉพาะงานธุรกิจ

1.2.2. ซอฟต์แวร์อื่นๆ

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน

2.1. ระบบปฏิบัติการ

2.1.1. ระบบปฏิบัติการไมโคซอฟต์วินโดวส์

2.1.2. ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

2.1.3. ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

2.1.4. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์

2.1.5. ระบบปฏิบัติการปาล์ม

2.2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

2.3.1. โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับระบบปฏิบัติการ

2.3.1.1. โปรแกรมอรรถประโยชน์จัดการไฟล์

2.3.1.2. โปรแกรมอรรถประโยชน์ติดตั้งโปรแกรม

2.3.1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์สแกนดิสก์

2.3.1.4. โปรแกรมจัดระเบียบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของฮาร์ดดิสก์

2.3.1.5. โปรแกรมรักษาหน้าจอ

2.3.2. โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่นๆ

2.3.2.1. โปรแกรมป้องกันไวรัส

2.3.2.2. โปรแกรมไฟร์วอลล์

2.3.2.3. โปรแกรมบีบอัดไฟล์

3. ประเภทของซอฟต์แวร์

3.1. 1.ซอฟต์แวร์ระบบ(System software)

3.1.1. ระบบปฏิบัติการ

3.1.2. โปรแกรมแปลภาษา

3.1.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

3.2. 2. ซอฟตฺแวร์ประยุกต์(application software)

3.2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

3.2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

4. ความหมายและความสำคัญของซอฟต์แวร์

4.1. ความหมายของซอฟต์แวร์คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่คอยสั่งการไห้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานรวมไปถึงการควบคุม

4.2. ความสำคัญของซอฟต์แวร์ คือ เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์